חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י"ג 2023-2024

ד"ר נתליה גוטקובסקי

ד"ר נתליה גוטקובסקי היא עמיתת ממשק במשרד הכלכלה והתעשייה לצד עוז כ"ץ, מנהל מינהל תעשיות, נועה שפיצר מזרחי, מנהלת אגף תעשיות יסוד וד"ר ערן ברוקוביץ', מנהל אגף סביבה וקלינטק.