חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י"ג 2024-2023

ד"ר נתליה גוטקובסקי
ד"ר נתליה גוטקובסקי היא עמיתת ממשק במִנהל תעשיות במשרד הכלכלה והתעשייה לצד עוז כ"ץ, מנהל המִנהל, נועה שפיצר מזרחי, מנהלת אגף בכירה תעשיות יסוד, וד"ר ערן ברוקוביץ', מנהל אגף בכיר סביבה וקלינטק. לנתליה תואר דוקטור בלימודי הסביבה מאוניברסיטת תל אביב עם התמחות בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה סביבתית. מחקר בתר-הדוקטורט שלה התקיים באוניברסיטת הרווארד ובאוניברסיטה העברית בירושלים. מחקריה עסקו בצמצום פערים חברתיים בממשקי המדיניות והמדע לחקלאות בת-קיימא ובשיתוף פעולה אזורי בחקלאות וסביבה במזרח התיכון. במִנהל תעשיות נתליה עוסקת במדיניות ההכשרות המקצועיות ובפיתוח ההון האנושי לתעשייה בראי אתגרי הסביבה והאקלים, בהסתגלות התעשייה לשינוי האקלים ובאבחון דרכי פעולה למִנהל תעשיות תוך היערכות לעידן המתאפיין במשברים ובמצבי חירום.

Please complete the captcha.