חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י"א 2022-2021

ד"ר סיגלית אהרן
ד"ר סיגלית אהרן הייתה עמיתת ממשק במינהל תעשיות במשרד הכלכלה והתעשייה לצד עוז כ"ץ, מנהל המינהל, לצד יפעת ענבר, ראש אגף בכירה מזון, ולצד מתן רטנר, ראש אגף בכיר כימיה ופארמה. כיום סיגלית הינה פוסט-דוקטורנטית במחלקה לפיזיקה כימית וביולוגית בפקולטה לכימיה במכון ווייצמן. היא חוקרת את המקור הכימי לתכונת הריפוי-העצמי של חומרים גבישי פרובסקייט לאחר פירוק מושרה-אור.

לסיגלית תואר דוקטור בכימיה (במסלול הישיר לדוקטורט) מהפקולטה למדעי הטבע באוניברסיטה העברית, לאחריו המשיכה לבתר דוקטורט במכון ווייצמן. מחקריה עסקו בחקר השפעתן של מודיפיקציות כימיות של פרובסקייט אורגני-איאורגני על פעילותם של התקנים אופטו-אלקטרוניים (כגון תאים סולריים), בעמידותם של גבישים יחידים (single crystals) של פרובסקייט אורגני-איאורגני לחשיפה לאור ובתהליכי הריפוי-העצמי הייחודיים שמתרחשים בהם. עבודתה המדעית ומחקריה הובילו לפרסומים מדעיים מגוונים, כמו גם לזכייתה בפרס של החברה הישראלית לכימיה (ה-ICS) לשנת 2018. סיגלית סיימה תואר ראשון בכימיה ותואר שני בכימיה בהתמחות בננו-מדע וננו-טכנולוגיה, שניהם מהאוניברסיטה העברית.

בתפקידה כעמיתת ממשק במינהל-תעשיות, סיגלית פועלת בשני תחומים עיקריים:

 • מימן והשפעתו על התעשייה: המגמות העולמיות של פיתוח טכנולוגיות ותשתיות להפקת חשמל ממימן, לשימוש במימן כדלק, ולניצולו לאגירת ןלשינוע אנרגיה, טרם חדרו לישראל בצורה רחבה. אולם, יש לתת את הדעת על מחירו של המימן, על זמינותו ועל התקינה הנוגעת אליו, שכן כל אלה ישפיעו על פיתוחן של טכנולוגיות ישראליות חדשניות בתחום, כמו גם על מידת ואופן הטמעתו של המימן כדלק במגזר התעשייתי בישראל.

על כן, פועל מינהל תעשיות להענקת וודאות אנרגטית, כלכלית ורגולטורית לתעשייה המקומית, בכל הנוגע לשימוש במימן בישראל:

  • סיגלית פועלת, בתיאום עם משרד האנרגיה ורשות הגז הטבעי, לשיפור שיתוף המידע בין גופי ממשלה העוסקים בנושא המימן, ולהגברת היכרותם עם יוזמות, פעולות ותהליכים שנמצאים תחת אחריותם של משרדי ממשלה העוסקים בנושא (מבחינת תקינה, פיילוטים, קולות קוראים, תקצוב ועוד).
  • סיגלית פועלת להגברת השקיפות ושיתוף המידע בין הממשלה לבין המגזר התעשייתי בכל הנוגע למימן; הן מול התעשייה – הנגשת המידע הממשלתי לתעשייה והגברת המודעות של תעשיינים לתהליכים ממשלתיים עדכניים, והן מול הממשלה – שיקוף אתגרי התעשייה והסרת חסמים ליזמים בתחום.
 • תעשיית המזון החדש: תעשיית המזון החדש נמצאת בפריחה בישראל מזה מספר שנים; ידע ייחודי וטכנולוגיות פורצות-דרך בתחומי המזון החדש בכלל, ובתחום החלבון החלופי בפרט, מפותחים בישראל ומשפיעים על התחום ברמה עולמית.

סיגלית פועלת מול חברות העוסקות בתחום המזון החדש במטרה לשמר בארץ את הידע ואת ההון האנושי בתחומים אלו, וכדי להגדיל את פוטנציאל התרומה הכלכלית, התעסוקתית והסביבתית שלהם למדינת ישראל:

  • סיגלית שותפה בצוות של משרד הכלכלה ורשות החדשנות, אשר ממפה את האתגרים של תעשייני המזון החדש שצלחו את שלב פיתוח המוצר המעבדתי, ונמצאים בשלב של מעבר לייצור בישראל. בהמשך לכך, סיגלית לוקחת חלק בניתוח המידע שנאסף ע"י הצוות במסגרת המיפוי, ובהתאם לממצאים, פועלת לאיתור פתרונות ישימים שנכללים בתחומי הפעילות והאחריות של מינהל תעשיות ואשר יסייעו לחברות המזון החדש להתגבר על האתגרים הכרוכים בהקמת מפעל יצרני בישראל.
  • סיגלית מלווה באופן שוטף ופרטני חברות מזון חדש בנושאים כגון רגולציה, הקמת מפעלים, קבלת תמיכות ומענקים, הסרת חסמים פרטנית ועבודה מול גורמים ממשלתיים שונים.
  • במטרה להקל את הנטל האסדרתי החל על מפעלי מזון חדש, ולהגביר את הוודאות שלהם ואת יכולתם להמשיך לפתח, לייצר ולמכור מזון חדש בישראל, פועלת סיגלית במסגרת צוות אימפקט בין-משרדי להנגשת המידע הנוגע לתקינת מזון חדש לתעשיינים וליזמים בתחום.

תכנית 'ממשק' מאפשרת להיכנס לעמדה מעניינת בשירות הציבורי ולהכיר אותו טוב מקרוב

השפעתה של סיגלית על הסביבה בישראל:

שיפור התיאום בין משרדי הממשלה לבין תעשיינים ויזמים המקדמים חדשנות ומו"פ בתחומי המזון החדש והמימן.

Please complete the captcha.