חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י"א 2021-2022

ד"ר סיגלית אהרן
ד"ר סיגלית אהרן היא עמיתת ממשק במשרד הכלכלה והתעשייה, לצד עוז כ”ץ, מְנהל מִנהל תעשיות, לצד ד”ר דוד אסף, מְנהל תחום בכיר סביבה וקלינטק, ולצד יפעת ענבר, מנהלת תחום בכיר תעשיות מזון.