חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י"א 2021-2022

ד"ר סיגלית אהרן
ד"ר סיגלית אהרן היא עמיתת ממשק במשרד הכלכלה והתעשייה, לצד עוז כ”ץ, מְנהל מִנהל תעשיות, לצד ד”ר דוד אסף, מְנהל תחום בכיר סביבה וקלינטק, ולצד יפעת ענבר, מנהלת תחום בכיר תעשיות מזון.

לסיגלית תואר דוקטור בכימיה מהאוניברסיטה העברית, לאחריו המשיכה לבתר דוקטורט במכון ויצמן. מחקריה עסקו בתאים סולאריים ובחומרים להתקנים אופטו־אלקטרוניים. בתפקידה סיגלית עוסקת בגיבוש אסטרטגיית מעבר למימן ולדלקים נקיים במגזר התעשייתי, בייעוץ בנושאי תעשייה בתוכנית מפרץ החדשנות בחיפה, בהתייעלות הנטל האסדרתי החל על מפעלי מזון, וביצירת שיח בין הרגולטור לתעשייני מזון חדש, בפרט לתעשייני חלבונים חלופיים.