חזרה לרשימת עמיתים
מחזור ד' 2015-2014

ד"ר עומר פולק
ד"ר עומר פולק היה עמית ממשק לצדו של ד"ר שי סופר, המדען הראשי של משרד התחבורה. כיום עומר עובד כמרצה בבית הספר פורטר למדעי הסביבה באוניברסיטת ת"א, ומשמש כמורה בתיכון לביולוגיה וחקלאות ימית.

עומר הוא אקולוג ימי בהכשרתו. עבודת הדוקטורט שלו נעשתה בקמפוס אילת של אוניברסיטת בן גוריון בנגב, שם הוא חקר את ההשפעות האקולוגיות והסוציו-אקונומיות של הצבת שוניות מלאכותיות בים סוף. השתלבותו בתחום מחקרי הנוגע להיבטים ביולוגיים ושילובם עם השימוש לאדם היא עניין שעומר מקפיד לחזור אליו בשנים האחרונות שוב ושוב, והוא משלב מחקר עם חינוך לשמירה על הסביבה.

במסגרת תכנית ממשק קידם עומר שלושה נושאים עיקריים:

1. אוטובוסים חשמליים: משרד התחבורה, יחד עם משרדים נוספים, מקדם טכנולוגיות תחבורה נקיות שמטרתן צמצום השימוש באנרגיה וצמצום פליטות. לאוטובוסים הנעים במתווה עירוני תרומה שלילית רבה לגורמים אלה, ובעבודתו עומר בחן וקדם את ההטמעה של אוטובוסים מונעי סוללות ומונעי קבלי-על הצפויים להיות כלי התחבורה הנקי העתידי בערים בישראל.

2. אספלט "ירוק": בהתאם לחוק מחזור צמיגים, נדרשים פתרונות למחזור של צמיגים משומשים בכמויות גדולות. עומר בחן שילוב גומי ממוחזר בתערובות אספלט. כמו כן הוא בחן את היתכנות השימוש של אספלט מחלחל על משק המים בישראל תוך בחינה של השפעות תשטיפים מכלי רכב על הסביבה.

3. קידום של מדיניות תחבורה וסביבה: הגודש בכבישים, התחבורה המזהמת והצורך המתחדש בעירוניות חדשה מהווה אתגר למתכננים ולאנשי התחבורה בישראל. במהלך השנה אירגן עומר מספר כנסים ומפגשים שמטרתם לבחון את עקרונות העירוניות המקיימת, להכיר ולבחון את הידע הצבור בתחבורה מקיימת במקומות שונים בעולם ולבחון את הדרך העתידית של התחבורה העירונית בישראל לשנים הבאות.

בזמנו החופשי עומר מטייל, צולל ולומד לעשות קומפוסט ביתי.

Please complete the captcha.