חזרה לרשימת עמיתים
מחזור א' 2012-2011

ד"ר עופר שטייניץ
ד"ר עופר שטייניץ היה עמית ממשק באגף תכנון כפרי אזורי במשרד החקלאות, לצד רותי פרום אריכא. כיום עופר מנהל אגף מידע מדעי ברשות הטבע והגנים.

עופר בעל תואר שני (בהצטיינות) ושלישי באקולוגיה מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים ופוסט-דוקטורט מאוניברסיטת חיפה. למחקרים של עופר השלכות חשובות לשמירה על המגוון הביולוגי והוא מקווה להמשיך ולתרום לשמירת טבע ושטחים פתוחים בישראל.

עופר קידם, בין היתר, את הפרויקטים הבאים במשרד החקלאות:

קידום נוהל תמיכות לחקלאות תומכת סביבה

אחת ממטרות משרד החקלאות ופיתוח הכפר היא חקלאות מקיימת שמטרתה קידום התועלת הסביבתית של החקלאות והמרחב הכפרי להגנה על החי והצומח, השטחים הפתוחים, מקורות המים והקרקע. שטחים חקלאיים נמצאים בצמוד לשטחים פתוחים טבעיים ויש השפעות הדדיות ביניהם. לחקלאות אינטנסיבית הכוללת ריסוס ודישון יתר יכולים להיות השלכות קשות על הסביבה הטבעית. יצירת מרחבים חקלאיים תומכי סביבה יכולה לתרום לקידום מעורבות סביבתית של הקהילה, לתיירות כפרית ולרווחת התושבים. עופר קידם פרסום קול קורא לחקלאות תומכת סביבה שמטרתו לעודד מיזמים אזוריים ליצירת מרחבים בעלי ממשק חקלאות-סביבה משופר.

רעייה אקולוגית

עופר קידם תכנית לממשק רעייה אקולוגי במסגרת התכנית הלאומית לצמיחה ירוקה. תכנית ייחודית זו  נועדה לעודד שימוש ברעייה לצורך ממשק יער וחורש לצמצום סכנת שריפות ולשימור האיכויות האקולוגיות של שטחים פתוחים.

גיבוש חוות דעת על הפקת דלקים מפצלי שמן

חברת (IEI – Israel Energy Initiatives) קיבלה זיכיון לחיפוש נפט מפצלי שמן בשטח של 238,000 דונם בשפלה הדרומית מכוח חוק הנפט והתכוונה להפיק פצלי שמן (משקע עשיר בחומר אורגני שחימום יכול להפכו לנפט נוזלי וגז) בשיטת חימום תת-קרקעי (In-Situ). החברה ביקשה לבצע קידוח ניסיון (פיילוט) להפקת דלקים מפצלי שמן בשפלת יהודה בשטח חקלאי. עופר הכין עבור משרד החקלאות חוות דעת מקצועית בנוגע להשפעות הסביבתיות של הליך הפקת דלקים מפצלי שמן כתוצאה מהקידוח הנסיוני. בנוסף השתתף עופר בכתיבת התייחסות של האגף לתכנון כפרי אזורי במשרד לתקנות שהוציא משרד האנרגיה והמים בנוגע לקידוחי נפט וחימום תת-הקרקע.

 

כל מקום וכל תפקיד הוא כל כך שונה... אחד הדברים המרתקים זה לראות מה עמיתי ממשק עושים בתחומם ואת האפשרויות שנפתחות לשיתופי פעולה אפקטיביים.

Please complete the captcha.