חזרה לרשימת עמיתים
מחזור א' 2012-2011

ד"ר ענת בונשטיין
ד"ר ענת בונשטיין היתה עמיתת ממשק בתכנית הלאומית לתחליפי דקלים ותחבורה חכמה במשרד ראש הממשלה, לצד ראש המנהלת – שגיא דגן. לאחר סיום שנת ממשק המשיכה ענת בתכנית והיתה ראש התוכנית, וכן מנהלת התוכנית הלאומית לתחבורה כחכמה ולתחליפי דלקים. כיום ענת היא שותפה בקרן Mobilion Ventures, המשקיעה בסטארט-אפים בשלבים מוקדמים בתחום האוטוטק והתחבורה החכמה.

ענת בעלת תואר שני (בהצטיינות) ודוקטורט בביוכימיה מאוניברסיטת תל אביב. היא פועלת כיועצת מדעית בוועד המנהל של עמותת ק.ס.מ.- לניטור אוויר ומקדמת את נושא המעורבות הקהילתית בנושאי סביבה בגבעת עדה, אזור מגוריה.

במהלך שנת העמיתות ענת בצעה:

ריכוז התחום האקדמי של תחליפי נפט

מנהלת חלופות לנפט במשרד רוה"מ מקדמת תכנית לאומית לפיתוח טכנולוגיות המקטינות את השימוש העולמי בנפט לתחבורה ולחיזוק תעשיות עתירות ידע בתחום. במסגרת עבודתה במנהלת רכזה ענת את התחום האקדמי על מנת ללמוד את הצרכים של האקדמיה ולמפות את נקודת התורפה אותן יש לחזק כדי להניב את מירב הפוטנציאל הטמון במכוני המחקר השונים.

ענת עמדה בראש ה- student club המייצר קהילה טכנולוגית תוססת ומגובשת בתחום תחליפי הנפט של סטודנטים ואנשי מפתח בתעשייה, ארגנה סיורים ומפגשים עם חברות רלוונטיות, ימי עיון, סדנאות ודרכי שיתופי ידע נוספים.

כמו כן ענת הובילה פרויקט לשיתוף פעולה טכנולוגי בין ישראל וארצות הברית בתחום תחליפי הנפט. בניהולה של ענת קדמה המנהלת תוכנית חדשה במסגרתה מאופיינים מחקרים פורצי דרך בתחום ה Biofuels וקודמו שיתופי פעולה והעברת ידע בין חוקרים ישראלים לעמיתיהם בארצות הברית.

הקמת מוקד שירות לחברות

טכנולוגיות שמעודדות חדשנות מעצם היותן "חדשות", לעיתים אינן מוכרות על ידי משרדי הממשלה השונים האמונים על מתן האישורים לביצוע פיילוטים. עובדה זו יוצרת לעתים תכופות חסמים רגולטוריים. חברות המבקשות לערוך ניסויים בטכנולוגיות חדישות מעוכבות בשל אי קבלת מענה מתאים מגופי ממשלה או בשל טווחי הזמן הממשלתיים לטיפול בבקשה. לכן, הממשלה רואה את הפתרון לבעיה בהקמת מוקד שירות לחברות כ- "One Stop Center"  ובאינטגרציה של השותפים בתוכנית לפעילותו. תפקיד המוקד הוא לספק תגובה רגולטורית מהירה ויעילה עבור אישורים לביצוע ניסויים והדגמות טכנולוגיות. ענת הייתה אמונה על יצירת מוקד השרות אשר רכז את הטיפול הרגולטורי ועבד מול משרדי הממשלה בהסברת הטכנולוגיות מצד אחד, ומצד שני בליווי החברה עצמה בסוגיות השונות הקשורות לפישוט הרגולציה ומתן האישורים הדרושים.

במסגרת שנתה כעמיתת ממשק פורסמה בעיתון דה-מרקר כתבה על פעילות המינהלת, ועל מטרתה לייצר אלטרנטיבות סביבתיות לנפט לתחבורה. "הגז נותן לנו ליצור תשתית שאחר כך תשמש אותנו לסוגי דלק אחרים. על התשתית לייצור מתנול מגז טבעי והפצתו אפשר יהיה לבסס אחר כך תשתית למתנול ביולוגי".

השתלבתי בתכנית ממשק מתוך אמונה שהחיבור בין ידע מדעי לצד ידע וניסיון סביבתי יחד עם אמביציה חזקה, מניבים דרך יעילה ביותר לטיפול בנושאים סביבתיים.

ההשפעה של ענת על הסביבה בישראל – הקמת One Stop Center לחברות טכנולוגיה

בינואר 2011 אישרה הממשלה את התוכנית הלאומית להפחתת התלות בנפט לתחבורה. התוכנית הכירה בכך שהפחתת השימוש בנפט גולמי היא בחירה אסטרטגית בעולם וגם בישראל, והובילה להקמת מִנהלת ייעודית במשרד ראש הממשלה. ענת השתלבה כיועצת מדעית לאייל רוזנר, ראש המִנהלת.
במסגרת פעילותה במִנהלת הקימה ענת את מוקד "One Stop Center" לחברות טכנולוגיה, שמטרתו לפתוח חסמי אסדרה לביצוע מחקרי חוץ בטכנולוגיות חדשות לאנרגיות חלופיות, שאינן מוכרות על ידי משרדי הממשלה השונים. תפקיד המוקד הוא לספק תגובה מהירה ויעילה מטעם גופים ממשלתיים עבור אישורים לביצוע ניסויים והדגמות טכנולוגיות.

Please complete the captcha.