חזרה לרשימת עמיתים
מחזור ד' 2015-2014

ד"ר קרן אגאי-שי
ד"ר קרן אגאי-שי היתה עמיתת ממשק במשרד הבריאות לצד ראש שירותי בריאות הציבור, פרופסור איתמר גרוטו. כיום קרן היא חברת סגל (בדרגת מרצה בכירה) בפקולטה לרפואה בגליל באוניברסיטת בר-אילן. היא ממשיכה לחקור השפעות מזיקות ומיטיבות של הסביבה על הבריאות.

מאז ומתמיד הממשק בין הטבע והאדם וההשפעות ההדדיות שלהם ריתקו את קרן. במהלך לימודי סביבה בתואר הראשון והשני היא התרכזה בלימוד ומחקר השפעות האדם על הסביבה. במהלך לימודי הדוקטורט התרכזה קרן בבחינת השפעות הסביבה על בריאות האדם במחקר שבחן את השפעות החשיפה לזיהום אוויר וטמפרטורות גבוהות במהלך ההיריון והעלייה בסיכון ללידת תינוק עם מומים מולדים. במהלך השתלמות בתר-דוקטורט במרכז המחקר הבינלאומי לסביבה ובריאות בברצלונה (CREAL) בחנה קרן את ההשפעות סביבתיות (כימיקלים וסביבה בנויה) על סטטוס המשקל של ילדים וילודים בארץ ובברצלונה. קרן זכתה בפרסים ובמלגות על מחקריה.

במסגרת תכנית ממשק במשרד הבריאות עסקה קרן במגוון נושאים:

1. הערכת השפעות בריאותיות אפשריות מקידוחים לא קונבנציונאלים. ביצוע סקירה ספרותית נרחבת של הספרות האפידמיולוגית שבחנה השפעות אפשריות ממגורים בקרבת קידוחים לא קונבנציונליים. ממצאים לא סופיים של סקירה זו הוצגו בכנסת במסגרת דיוני וועדת המדע.

2. הערכת השפעות בריאותיות מזיהום אוויר חלקיקי. סיכום ממצאי סקירה של מאמרי מטה-אנליזה (מחקר המסכם מחקרים רבים) הבוחנים השפעות בריאותיות של זיהום אוויר חלקיקי. הצגת הממצאים על ידי פרופסור גרוטו, במסגרת דיוני הוועדה הבין-משרדית לבחינת היטל חציבה.

3. הקשר בין זיהום אוויר וסכרת. סיכום ממצאי מטה-אנליזות ומחקרי סקירה מקיפים שבחנו את הנושא. הצגת הממצאים במסגרת הרצאת מדענית במשרד להגנת הסביבה והנגשת המידע בכתבה בעיתון הארץ יחד עם פרופסור גרוטו. בכתבה נעשתה סקירה של מחקרים רחבי היקף, אשר הראו שעלייה בחשיפה למזהמים באוויר מגבירה את הסיכון ללקות במחלה. במקרים רבים, כשפרויקטים תעשייתיים חדשים מובאים לאישורן של ועדות התכנון והבנייה, נבדקת רמת הזיהום שהמפעל עתיד לפלוט לאוויר. בהליכי התכנון הקיימים בישראל לא נבדקת השפעת המפעל והזיהום שהוא פולט על בריאות האוכלוסייה, בניגוד למקובל בעולם. ד"ר אגאי-שי ופרופ' גרוטו ביקשו לקדם שילוב של תסקיר הערכת השפעה בריאותית בהליכי התכנון והבנייה, בדומה לתסקיר ההשפעה על הסביבה הנערך כיום, שבוחן את השפעת הפרויקט החדש על הסביבה. לכתבה המלאה

 4. שאלת המעורבות של גופים שונים במערכות הבריאות בנושאי בריאות וסביבה. חברה בצוות הכותבים שהעלה דילמות הנוגעות למעורבות מערכת הבריאות בשאלות של מניעה ונושא בריאות וסביבה. ההקדמה לדיונים וממצאי הדיונים שנערכו במהלך כנס ים המלח, שהנו הכנס המרכזי של קובעי המדיניות במערכת הבריאות, מסוכמים בחוברת זו.

5. תחלואה עודפת במפרץ חיפה. חברה בצוות הכותבים של דו"ח שבחן נתוני תחלואה וספרות אפידמיולוגית רלוונטית על קשר בין זיהום אוויר ותחלואה בכלל ובמפרץ חיפה בפרט. השתתפות בדיוני וועדות הערר לנושא פיתוח במפרץ חיפה (ערר על החלטת ועדה מחוזית חיפה תכנית חפאג/ 1139א , תכנית קרקעות הצפון – וערר על החלטת ועדה מחוזית חיפה בתכנית חפאג/ 1200ב (תכנית בתי הזיקוק).

קרן נשואה לאורן ואמא לנעמה ואורי, ומתגוררת בישוב אבטליון שבגליל.

ראיתי בהצטרפות לתכנית ממשק המשך ישיר להכשרתי האקדמית ולעבודתי בקואליציה לבריאות הציבור במטרה לקדם את בריאות הציבור בישראל. אני מאמינה שעל ידי הקטנת חשיפות לגורמי סיכון סביבתיים ועידוד חשיפה לגורמים מגנים הציבור בישראל יכול להיות בריא יותר.

Please complete the captcha.