חזרה לרשימת עמיתים
מחזור ה' 2016-2015

ד"ר שי פליישון
ד"ר שי פליישון היה עמית ממשק במשרד הכלכלה לצד מיכל פינק, סמנכ"לית אסטרטגיה ומדיניות. כיום שי הוא חוקר מודיעין גנומי במערך מודיעין תחלואה של משרד הבריאות.

שי הוא אגרונום מטעם מהפקולטה לחקלאות באוניברסיטה העברית, שם גם למד לתואר שני וחקר אינטראקציות בין הורמונים צמחיים ברמה המולקולרית. את עבודת הדוקטורט שלו ביצע שי במכון ויצמן למדע. עבודתו עסקה במציאת שלבים מגבילים של קיבוע הפחמן בתהליך הפוטוסינתזה באצות חד תאיות. במהלך המחקר מצא שי שוני רב במנגנוני הבקרה של פוטוסינתזה בין אצות חד-תאיות לצמחים. במקביל ללימודיו, עסק שי בהסברה בנושאי ביוטכנולוגיה בחקלאות ובין השאר הוא מפעיל את הבלוג "רדיקל חופשי" העוסק בקשר בין טכנולוגיה למדיניות.

במסגרת תכנית ממשק שי עסק בנושאי טכנולוגיה מתוך ההקשר הכלכלי והסביבתי שלהם.

התכנית לפיתוח הצפון: במסגרת העבודה הממשלתית על התכנית לפיתוח הצפון ריכז שי את כתיבת הפרק בנושא תעשיות מדעי החיים. העבודה כללה פילוח של תעשיות מדעי החיים באזור חיפה והצפון (על בסיס שלוש זרועות תעשיית מדעי החיים: פארמה, מכשור רפואי וביוטכנולוגיה), זיהוי נקודות החוזק של סוגי התעשיות באזורים השונים וניתוח הבדלי הצרכים של התעשיות השונות ותכנון כלי סיוע ממשלתיים לקידום תחומי מדעי החיים באזור הצפון. האסטרטגיה מאחורי הפרק נשענה על שלושה עקרונות אותם התווה שי : מיקוד תחום התעשייה, תפיסת הידע המעשי (Know how) האזורי הכולל ופתרון בעיות הקיימות לתחום התעשייה ברמה הארצית.

יצור מתקדם בתעשייה הישראלית: במסגרת העבודה במשרד הכלכלה על נושא הייצור המתקדם בתעשייה הישראלית שי ריכז את עבודת האגף בנושא. בין השאר ליווה שי את עבודתן של חברות ייעוץ אשר עסקו בסקירה בינ"ל על הנושא, בחן את ההשפעות הכלכליות החברתיות והסביבתיות הקיימות ליישומים של ייצור מתקדם בתעשייה, סקר סוגי טכנולוגיות שונים וביצע ניתוח של התעשייה הישראלית ומוכנותה למאפייני ייצור מתקדם. עבודתו של שי הביאה להבנה בין השאר כי יצור מקיים הינו תנאי בסיס ליצור מתקדם בתעשייה.

סימביוזה תעשייתית : שי ביצע עבודה מעמיקה במינהל סביבה ובפיתוח בר קיימא בנושא הטמעת הסימביוזה התעשייתית בתעשייה בישראל(שימוש בפסולות מהתעשייה כחומרי גלם בייצור תעשייתי). עבודתו של שי כללה בחינה של מודלים קיימים בעולם להטמעת סימביוזה תעשייתית בעידוד הממשלה או גופים מרכזיים במדינות שונות, סקר מעמיק עם יצרנים גדולים ובינוניים במשק הישראלי לבחינת שימוש קיים בסימביוזה תעשייתית והיתכנות להרחבת עסקאות סימביוזה וניתוח המוכנות של התעשייה הישראלית למהלך בנושא. לאחר התהליך האסטרטגי נערך פיילוט בנושא על פי מתווה אותו תכנן שי.

כיום שי הוא חוקר מודיעין גנומי במערך מודיעין תחלואה של משרד הבריאות.

ישנו פער עצום בין חזית הידע המושגת במעבדות האקדמיה לבסיס הידע על פיו מתקבלות ההחלטות במוקדי הכוח הציבוריים; אחריותם המוסרית של אנשי המדע לגשר על הפער הזה. מסיבה זו הצטרפתי לתכנית ממשק.

Please complete the captcha.