חזרה לרשימת עמיתים
מחזור ב' 2013-2012

ד"ר שי רייכר
ד"ר שי רייכר היה עמית ממשק במשרד הבריאות, לצד ראש שירותי בריאות הציבור – פרופ' איתמר גרוטו. עם סיום תפקידו כעמית שי המשיך כעובד בשירותי בריאות הציבור כמנהל תחום הערכת סיכונים במשרד הבריאות. כיום שי ראש אגף מזיקים והדברה במשרד להגנת הסביבה.

לשי תואר שלישי (מסלול ישיר) בביוכימיה ובגנטיקה מולקולרית מהפקולטה לחקלאות, מזון ואיכות סביבה, האוניברסיטה העברית.

שי השתתף בתכנית אזורית להעברת טכנולוגיות חקלאיות מתקדמות למדינות מתפתחות במסגרת מנהל המחקר של משרד החקלאות.

במסגרת פעילותו כעמית ממשק במשרד הבריאות קידם שי, בין היתר, את הנושאים הבאים:

  1. צמצום החשיפה של הציבור בישראל לכימיקלים שמקורם במוצרי צריכה (למשל מעכבי בעירה בריהוט).
  2. צמצום החשיפה למזהמים שמקורם במזון – לרבות מתכות כבדות, חומרי הדברה וחומרים רדיואקטיביים.
  3. הערכת סיכונים לגבי טכנולוגיות חדשות ויישומים בחקלאות (לרבות שימוש חקלאי באפר פחם).
  4. קביעת המדדים הבריאותיים בתוכנית הלאומית למדדים משלימים (מדדים לרווחת חיים ולאיכות חיים).
  5. כמו כן, שי קידם את התכנית הלאומית לבריאות וסביבה, גיבש את עמדת המשרד בנושא מינים פולשים, הארכת שעון קיץ ועוד.

עם סיום תפקידו כעמית, שי המשיך בשירותי בריאות הציבור כמנהל תחום הערכת סיכונים במשרד הבריאות והמשיך לטפל במגוון נושאים הקשורים להערכות חשיפה למזהמים סביבתיים.

בין השאר, שי ממונה על:

  1. היערכות מערכת הבריאות לשינויי אקלים.
  2. שיפור מערך התקינה, בדגש על תקנים של מוצרי צריכה לתינוקות ולפעוטות.
  3. מתן אישורי ייבוא של מזון ופיקוח על מזהמי מזון שונים (לרבות אריזות מזון).
  4. הערכת סיכונים עקב חשיפה לתאורה מלאכותית ולשימוש בטכנולוגיית לייזר.
  5. כמו כן, שי חבר בוועדת המו"פ לקנאביס רפואי, בוועדה לבחינת חומרים פסיכואקטיביים, בוועדה למסרטנים סביבתיים, בוועדה לרישוי תכשירים וטרינריים, בוועדה למזון חדש ולתוספי מזון ועוד.

 

הצטרפתי לתכנית ממשק מתוך הכרה שהנגשתם של ממצאים מדעיים עדכניים לקובעי מדיניות תוכל לסייע בידם לשמור באופן מיטבי על איכות סביבת המחייה של האדם, ומכאן גם על בריאותו.

ההשפעה של שי על הסביבה בישראל – חומרי הדברה בחקלאות האורגנית

במסגרת פעילותו של שי כעמית ממשק במשרד הבריאות, הוא סקר חומרים המשמשים להדברה בחקלאות האורגנית. המיזם כלל סקירה של החומרים המשמשים בענף זה, אִפיונם והערכת בטיחות השימוש בהם. בעקבות פעילותו של שי, קרא משרד הבריאות לאסור שימוש בזרחן בחקלאות

Please complete the captcha.