חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י' 2020-2021

ד"ר תמיר ארביב

ד"ר תמיר ארביב הוא עמית ממשק ברשות מקרקעי ישראל (רמ"י) במשרד האוצר לצד רפי אלמליח, מנהל אגף בכיר לתכנון ופרויקטים