חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י' 2021-2020

ד"ר תמיר ארביב
ד"ר תמיר ארביב היה עמית ממשק ברשות מקרקעי ישראל (רמ"י) במשרד האוצר לצד רפי אלמליח, מנהל אגף בכיר לתכנון ופרויקטים. היום הוא משמש כיועץ חברתי-תכנוני במחלקה האורבנית בקבוצת גיאוקרטוגרפיה.

לתמיר דוקטורט מאוניברסיטת טורונטו ובתר-דוקטורט מהטכניון בתחום התכנון העירוני והאזורי. מחקריו עסקו בממשק בין תכנון ועיצוב המרחב העירוני לבין יצירת לכידות חברתית וחוסן קהילתי. תמיר בעל תואר ראשון (בהצטיינות) בקולנוע וטלוויזיה, ותואר שני (בהצטיינות) בגיאוגרפיה ותכנון באוניברסיטת תל אביב. תמיר ניהל בעבר את יחידת קרן אייסף הבין-לאומית לחינוך באוניברסיטת תל אביב, והיה שותף לארגון כנס בין-לאומי העוסק בתכנון, בקיימות ובצדק סביבתי במסגרת המעבדה לתכנון, סביבה וקהילה. תמיר לימד תכנון וסביבה באוניברסיטת טורונטו, ובשנים האחרונות הוא מלמד תכנון ומדיניות סביבתית בתוכנית לקיימות וממשל במרכז הבינתחומי בהרצליה ובתוכנית לכלכלה ומִנהל במרכז האקדמי רופין.

 

במסגרת תפקידו ברמ"י תמיר פעל במספר תחומים:

 

תכנון סביבתי ופיתוח בר-קיימא – תמיר ריכז והנגיש את תשתית הידע היישומי והעדכני ביותר לתכנון סביבתי ולפיתוח בר-קיימא עבור עובדי האגף והחברות המתכננות. הוא עובד כיום על פיתוח והטמעה של הנחיות ומדדים לקידום ולהערכה של מיזמי התחדשות עירונית, ומוביל תוכנית ניסיונית בשם "עירוניות טקטית" באשקלון ובקריית-ים. הוא ליווה וקידם סקרים לאיתור אתרים למטמנות פסולת, למתקני אגירה לאנרגיות מתחדשות, לייצור אנרגיית רוח, להקמת טורבינות רוח ולמתחמי דיור מוגן. נוסף על כך, תמיר מלווה שני סקרים: א. אפיון שימושי קרקע עתידיים, שמטרתו הרחבת מגוון ייעודי הקרקע בהתאם למגמות עתידיות בתכנון, על בסיס מחקרים אקדמיים בין-לאומיים והתאמתם למגמות הדמוגרפיות בישראל ; ב. בחינת ההשלכות התכנוניות והכלכליות של שילוב תקן בנייה ירוקה בעבודת האגף.

עבודה משותפת במסגרת צוות נגר ונחלים – תמיר היה חבר בצוות בין-משרדי העוסק בגיבוש עקרונות משותפים לניהול מיטבי של מי נגר ובאיתור הכשלים המובילים להצפות בערים, במסגרת היערכות המדינה לבינוי מואץ ולמשבר האקלים בעשורים הקרובים. כחלק מהצוות תמיר השתתף בוועדת היגוי בין-משרדית ובין-מגזרית לטיפול בשפכים ובבעיית הזרמת עודפי הקולחים לסביבה בהובלת המשרד להגנת הסביבה. הוא כתב ידיעה בנושא חשיפת נהרות עבור גיליון נחלים של כתב העת אקולוגיה וסביבה.

קידום קיימות וחוסן קהילתי – תמיר השתתף בכתיבה ובעריכה של מדריך יישומי עבור פעילים חברתיים ורשויות מקומיות לקידום תשתיות פיזיות במרחב העירוני המקדמות קיימות וחוסן קהילתי. העבודה מתבצעת במסגרת המהלך האסטרטגי "קהילה מיטיבה" של קרן רש"י, ג'וינט ישראל ומשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

נוסף על כך, תמיר ערך מדריך יישומי לקובעי מדיניות בנושא המרכיב החברתי במנגנונים ובתהליכים של תכנון ובנייה כאמצעי לקידום ניידות ואיכות חיים (בהובלת ג'וינט ישראל). תמיר עבד גם על נייר מדיניות למודלים לקידום פתרונות דיור בר-השגה בקהילה עבור אזרחים ותיקים, עבור שר הבינוי והשיכון, זאב אלקין.

תחבורה ומשבר האקלים – תמיר כתב את הפרק "תחבורה ומשבר האקלים" במסגרת מדריך לסיקור המשבר הסביבתי, המיועד לעיתונאים בכל מערכות התקשורת בישראל (בהובלת ארגון חיים וסביבה).

היערכות אוכלוסיות פגיעות למשבר האקלים – תמיר השתתף בכתיבת פרק במדריך לרשויות מקומיות שעוסק בהיערכות אוכלוסיות פגיעות למשבר האקלים במסגרת תוכנית המאיץ (בהובלת משרד האנרגיה).

ייעור עירוני – תמיר השתתף בצוות עבודה בין-משרדי ובין-מגזרי העוסק בהסרת חסמים לייעור עירוני (בהובלת המועצה הלאומית לכלכלה ועמיתת ממשק במועצה).

 

תוכנית ממשק העניקה לי ההזדמנות ליישם את הידע והכלים שצברתי באקדמיה הלכה למעשה, כמו להיחשף לשיתופי פעולה אסטרטגיים וליצור אותם עם מגוון מקבלי החלטות ובעלי עניין בתוך הממשלה ומחוצה לה – כולל נציגי שלטון מקומי והחברה האזרחית, פעילי ארגונים סביבתיים, חוקרים, מתכננים ויזמים.

ההשפעה של תמיר על הסביבה בישראל: קידום ויישום עקרונות לפיתוח מרחבי בר-קיימא

תמיר קידם ויישם עקרונות לפיתוח מרחבי בר-קיימא בעבודת אגף התכנון ברמ"י, ויצר שיתופי פעולה בין-משרדיים ובין-מגזריים בממשק שבין סביבה, כלכלה, חברה ותכנון, למען תכנון מקיים לנו ולדורות הבאים.

Please complete the captcha.