חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י' 2020-2021

ד”ר תמיר ארביב
ד”ר תמיר ארביב הוא עמית ממשק ברשות מקרקעי ישראל (רמ”י) במשרד האוצר לצד רפי אלמליח, מנהל אגף בכיר לתכנון ופרויקטים.

לתמיר דוקטורט מאוניברסיטת טורונטו ובתר-דוקטורט מהטכניון בתחום התכנון, ומחקרו עסק בממשק בין עיצוב המרחב העירוני לבין יצירת לכידות חברתית, העצמה אזרחית וחוסן קהילתי. ברמ”י תמיר עוסק בפיתוח ובהטמעה של הנחיות ומדדים לקידום ולהערכה של תכניות לשכונות מגורים חדשות ולמיזמי התחדשות עירונית. נוסף על כך, הוא חבר בצוות בין-משרדי העוסק בגיבוש מדיניות ובקידום פתרונות לניהול נגר ולמניעת הצפות בשטחים הבנויים.