חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י' 2020-2021

יעל גרונוולד

יעל גרונוולד היא עמיתת ממשק במשרד החקלאות ופיתוח הכפר לצד ערן אטינגר, סמנכ"ל ניהול משאבי סביבה