חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י' 2020-2021

ד”ר יעל גרונוולד
ד”ר יעל גרונוולד היא עמיתת ממשק במשרד החקלאות ופיתוח הכפר לצד ערן אטינגר, סמנכ”ל בכיר לניהול משאבי סביבה, וד”ר ג’ניה גוטמן, מנהלת תחום ניהול נגר.

ליעל דוקטורט במדעי הצמח ותואר שני בקרקע ומים מהאוניברסיטה העברית. מחקריה של יעל עסקו באינטראקציות של צמח-סביבה, ובפירוק חומרי הדברה באמצעות ביופילטרים המשלבים צמחים וחיידקים. יעל מקדמת במשרד מיזמים לפיתוח חקלאות מקיימת, כגון הפחתת זליגת דשנים וחומרי הדברה משדות לנחלים ולמי תהום. כמו כן, יעל חברה בצוות בין-משרדי העוסק בגיבוש מדיניות ובקידום פתרונות לניהול נגר ולמניעת הצפות תוך היערכות המדינה לבינוי מואץ בעשורים הקרובים.