חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י' 2020-2021

ד”ר יצחק קדם
ד”ר יצחק קדם הוא עמית ממשק ברשות המסים לצד ערן יעקב, מנהל רשות המסים ולצד מירי סביון, המשנה למנהל רשות המסים וסמנכ”לית בכירה תכנון וכלכלה.

ליצחק דוקטורט במדעי החיים ובמדעי הסביבה מהאוניברסיטה העברית, ומחקרו עסק באצות חד-תאיות בקרומי קרקע מדבריים. בשנת ממשק יצחק עוסק באמצעים חלופיים להיטל הבלו על הדלק לשם הפנמת ההשפעות החיצוניות של תחבורה חשמלית ובגיבוש מתווה למיסוי פחמן בישראל.