חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י' 2020-2021

יצחק קדם

יצחק קדם הוא עמית ממשק ברשות המסים לצד ערן יעקב, מנהל רשות המיסים, ולצד מירי סביון, המשנה למנהל רשות המיסים