חזרה לרשימת עמיתים
מחזור ט' 2019-2020

ד"ר ליהי שחר ברמן
ד"ר ליהי שחר ברמן היא עמיתת ממשק ברשות מקרקעי ישראל (רמ"י) במשרד האוצר לצד רפי אלמליח, מנהל אגף בכיר לתכנון ופרויקטים

לליהי דוקטורט בנושא חלקיקים במערכת הנשימה מהפקולטה להנדסה ביו-רפואית בטכניון. במסגרת פעילותה ליהי מקדמת את היערכות משק האנרגיה להפחתת התלות בדלקי מחצבים וכן פיתוח של עוגני תעסוקה במפרץ חיפה על בסיס תעשיות עתירות ידע.