חזרה לרשימת עמיתים
מחזור ט' 2019-2020

ד"ר ליהי שחר ברמן
ד"ר ליהי שחר ברמן היא עמיתת ממשק ברשות מקרקעי ישראל (רמ"י) במשרד האוצר לצד רפי אלמליח, מנהל אגף בכיר לתכנון ופרויקטים