חזרה לרשימת עמיתים
מחזור ט' 2019-2020

ד"ר ליהי שחר ברמן
ד"ר ליהי שחר ברמן היא עמיתת ממשק ברשות מקרקעי ישראל (רמ"י) במשרד האוצר לצד רפי אלמליח, מנהל אגף בכיר לתכנון ופרויקטים

ליהי בעלת תואר ראשון, שני ושלישי (במסלול ישיר) מהפקולטה להנדסה ביו-רפואית בטכניון. במסגרת לימודי התואר השלישי פיתחה ליהי אלגוריתם להדמיות נומריות של חלקיקים במערכת הנשימה. מחקרה משמש לתהליכי אופטימיזציה של מבנה חלקיקים הנשאפים לריאות לצורך מתן תרופות באופן לא חודרני.

בד בבד עם לימודיה הובילה את הפעילות האקטיביסטית של מגמה ירוקה בחיפה נגד התעשייה המזהמת, וייצגה את ארגוני הסביבה בוועדה המחוזית בחיפה בתחום התשתיות.

בין התואר הראשון לשני עבדה ליהי כמהנדסת מחקר ופיתוח בחברת 'מדינגו', המפתחת אמצעים להתמודדות עם מחלת הסכרת.

במסגרת תכנית ממשק עוסקת ליהי ברשות מקרקעי ישראל במספר תחומים:

קידום תכנית מפרץ חיפה לפינוי התעשייה הפטרוכימית –ליהי מרכזת את פעילות צוותי התכנון בתחומי שיקום קרקעות, תשתיות, תחבורה, ניקוז, תכנון, תעסוקה וכלכלה במפרץ חיפה המתחדש. נוסף על כך, היא מובילה מול חברות תשתיות האנרגיה ומערכת הביטחון תהליכי תכנון להיערכות משק האנרגיה לעידן שאחרי סגירת בתי הזיקוק בחיפה. ליהי מובילה פעילות פרלמנטרית לקידום התכנית מול חברי כנסת, וניסחה את הצעת המחליטים לסגירת בתי הזיקוק.

הטמעת מנגנוני תכנון התחדשות עירונית – ליהי מסייעת להטמיע מנגנוני ייזום, תכנון ובקרה לתכניות התחדשות עירונית בתהליכי העבודה ברשות מקרקעי ישראל. בתוך כך היא עובדת מול רשויות מקומיות לזיהוי מתחמים פוטנציאליים להתחדשות, ומלווה תהליכי עומק כגון החלטות מועצת מקרקעי ישראל, סקירה של תכניות התחדשות והטמעת היבטים חברתיים בהליך התכנוני. ליהי ניסחה אבני דרך לתכניות התחדשות עירונית שיהוו חלק אינטגרלי מהליכי קידום תכניות הרשות.

קידום פרויקטים בנושאי סביבה וקיימות – ליהי מלווה עבודות עומק העוסקות בנושאים שונים, כגון הסבת תחנות כוח מפחם לגז, טיפול בפסולת, דיור מוגן, שימוש בתת-קרקע ובנייה ירוקה.

הגעתי לתכנית ממשק מתוך פעילות אקטיביסטית אינטנסיבית, ומצאתי פלטפורמה מדויקת עבורי, המשלבת את הידע והניסיון שרכשתי בתהליכי קבלת ההחלטות. אני זוכה לעסוק במגוון רחב של נושאי סביבה וקיימות, והאגף תומך בפעילות שלי ומקנה לי את הכלים והמיומנויות הנדרשים. אני רואה מדי יום תוצרים של העשייה שלי, ומרגישה מוערכת ומסופקת.

ההשפעה של ליהי על הסביבה בישראל: קידום תכנית מפרץ חיפה לפינוי התעשייה הפטרוכימית

מפרץ חיפה סובל מזיהום אוויר חמור, וכן מזיהום קרקע ומים, וכפועל יוצא מכך גם מעודף תחלואה בסרטן, במחלות לב-ריאה ועוד. ליהי מנצלת את הידע, הניסיון והקשרים שצברה במהלך שנותיה כאקטיביסטית, ומקדמת ביתר שאת את תכנית פינוי התעשיות המזהמות ממפרץ חיפה ופיתוח מגורים ותעסוקה נקייה במקומן. ליהי מרכזת את ההיבטים השונים של התכנית, החל בניקוי קרקעות וכלה בפיתוח עוגני תעסוקה חדישים תוך התאמת משק האנרגיה ליבוא תזקיקים.