חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י"ב 2022-2023

ד"ר מירי שחר

ד"ר מירי שחר היא עמיתת ממשק במשרד הבריאות, שירותי בריאות הציבור לצד פרופ’ רונית אנדוולט, מנהלת אגף התזונה ולצד ד”ר אודי קלינר, רופא מחוזי, מחוז מרכז