חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י"ב 2023-2022

ד"ר מירי שחר
ד"ר מירי שחר הייתה עמיתת ממשק במשרד הבריאות, שירותי בריאות הציבור לצד פרופ’ רונית אנדוולט, מנהלת אגף התזונה ולצד ד”ר אודי קלינר, רופא מחוזי, מחוז מרכז

ד"ר מירי שחר הייתה עמיתת ממשק במשרד הבריאות, באגף התזונה, לצד פרופ’ רונית אנדוולט, מנהלת האגף; ד"ר נעמי פליס-איסקוב, מנהלת מחלקת מחקר בתזונה; ד”ר אודי קלינר, רופא מחוזי, מחוז מרכז; ד"ר מורן בלייכפלד מגנאזי סגנית מנהלת אגף התזונה.

למירי תואר דוקטור מהפקולטה למדעי הבריאות באוניברסיטת בן גוריון. לאחריו המשיכה לבתר דוקטורט בפקולטה לרפואה, באוניברסיטה העברית, מחקריה עסקו בפיתוח מודלים תרפויטיים למחלות נוירודגנרטיביות, כגון: מודולציית הדסנסיטיזציה של הרצפטור הניקוטיני לטיפול במחלת האלצהיימר וטיפול בחולי פרקינסון באמצעות רפואה רגנרטיבית ותאי גזע. למירי תואר שני במדעי העצב מהאוניברסיטה העברית. במקביל ללימודיה עסקה מירי בהוראה, מחקר, ניהול, וכתיבת תוכניות אקדמיות במכללות לחינוך. 

בתפקידה כעמיתת ממשק במשרד הבריאות, פעלה מירי במספר תחומים:

  • 'מכרז הסעדה ירוק' במשרדי ממשלה: מירי מקדמת את מדיניות משרד הבריאות להטמעת מכרז ל"רכש ציבורי ירוק ובר קיימא של מזון ושירותי הסעדה", בהתאם להמלצות התזונה הלאומיות לתזונה בריאה ובת-קיימא, במטרה  להתאים את המזון המוגש במקומות עבודה הן בהרכב המזון והן בתדירות הראויה לצריכתו. במסגרת פעילותה סייעה מירי בעדכון המלצות המכרז ובקידום החלטת ממשלה על מעבר לתזונה בריאה והמלצה למקומות עבודה ומעסיקים ליישם מדיניות זו. בנוסף, קידמה מירי שיתוף פעולה בין-משרדי לבחינת היתכנות הטמעת המכרז, צוותי חשיבה, הפצת סקר עמדות למנהלי רכש הסעדה לבחינת הרגלי הרכש והצריכה במשרדי ממשלה. בנוסף מירי הקימה פורום מנהלי רכש הסעדה, לשיתוף מידע ותובנות יישומיות ושותפה לתכנון כנס התנעה וחשיפה ייחודי המשלב בין קיימות וקולינריה. הכנס יתמקד בזוויות שונות: תזונה בריאה ומקיימת ומניעת אובדן ובזבוז המזון, בשיתוף מנהלי רכש הסעדה, גורמי ממשל, אקדמיה, שלטון מקומי, מגזר שלישי אנשי מקצוע ושפים. מירי פועלת לפרסום 'דפי מוצר' המיועדים לשימוש אנשי רכש, לטובת הכנת מכרז ירוק – לרכש מוצרי הסעדה ושירותים בעלי ביצועים סביבתיים כלכליים וחברתיים משופרים. 
  • קידום מיזמי תזונה בריאה ובת-קיימא ברשויות מקומיות במגזר החרדי:
    1. שווקים שכונתיים תומכי קהילה: מירי יזמה 'שוקיימא – שוק קהילתי סביבתי'  להנגשת תוצרת חקלאית על בסיס עודפי מזון מוצל ברשויות המקומיות. מטרת המיזם הינו קידום ביטחון תזונתי, העלאת המודעות לתזונה בריאה ומקיימת ושינוי הרגלי צריכה על בסיס פילוח מדדי בריאות (סוכרת, BMI, משקל וגובה). לצורך הקמת מיזם זה, רתמה מירי גורמים בשלטון המקומי, במשרד הבריאות , נציגי קהילה והמגזר השלישי, וגייסה תקציבים למימונו.
    2. תזונה בריאה ומקיימת במסגרת גינות חינוכיות בגנים ובתי ספר: מירי יזמה שיתופי פעולה בין גורמים בשלטון המקומי והמגזר השלישי עם אגף תזונה במשרד הבריאות, במסגרת קול קורא לרשויות, במטרה להטמיע ערכי תזונה בריאה ומקיימת בפרוייקט 'הגינה החינוכית' במערכת החינוך, כולל השתלמות לצוותי חינוך ושילובם בתוכנית. 
  • מדיניות בריאות אחת: מירי חברה בצוות אימפקט בין משרדי בהובלתה של עמיתת ממשק ד"ר אינאס כיאל טרביה, שמטרתו להוות בסיס ליצירת קשרים ויוזמות של בריאות אחת (בריאות האדם, החי והסביבה) בהקשר של שינוי האקלים ולקידום עולם בר קיימא. במסגרתו השתתפה מירי בסמינר מעוף, "בריאות אחת לעולם אחד בר קיימא" ופועלת לקדם הטמעת עקרונות אילו במיזמים שונים באגף, וכן ע"י כתיבת נייר עמדה בנושא 'שינוי מערכת המזון בראי גישת בריאות אחת'.  

בנוסף, במסגרת תפקידה המשרד הבריאות עסקה מירי, בין השאר, גם בפרויקטים הבאים:

  • ועדת יישום להיערכות מערכות מזון לשינוי אקלים: הייתה שותפה לכתיבת פרק תזונה בריאה ומקיימת בישראל, הטמעת ההנחיות התזונתיות הלאומיות והיישום במערכות חינוך. 
  • ועדת היגוי לנושא תזונה ואקלים משרד הבריאות: הייתה שותפה בוועדת היגוי שמטרתה ניסוח נייר מדיניות עבור משרד הבריאות ומערכת הבריאות בכללותה בנושא הקשר בין תנאי שינוי האקלים ובין תזונה וצעדים נחוצים כדי להתמודד עימו. 
  • ועדת היגוי לתוכנית איפוס פליטות גזי חממה בפעילות הממשלתית 2050: לקחה חלק כשותפה פעילה.

 

תוכנית ממשק פתחה עבורי צוהר לראייה מרחבית להובלת מהלכים מערכתיים בזירה הציבורית, וקידום שיח ערכי להטמעת תרבות סביבה גם בקהילות אשר קיים בהן נתק לכאורה בין ההוויה התרבותית לחווית סביבה מקיימת.

השפעתה של מירי על הסביבה בישראל: קידום מדיניות ומיזמים ליישום והטמעה של ההמלצות התזונתיות הלאומיות של משרד הבריאות המבוססות על תזונה ים תיכונית שהוכחה כתורמת לבריאות, לסביבה, לקיימות, לכלכלה ולחברה.

הפרוייקטים שמירי מקדמת נוגעים בקידום מדיניות בממשל ובשלטון המקומי של סוגיות מרכזיות במערכות מזון ברי קיימא וטביעת רגל אקולוגית. אנחנו המזון שאנו אוכלים, וסביבת המזון שלנו קובעת את דפוסי התזונה שלנו. התזונה המוסדית ותזונת הפרט מושפעות מכמה תחומי מדיניות. החשובים ביותר בהקשר של קיימות הם אלה הקשורים למזון, רכש ציבורי, שינויי אקלים ושימוש במשאבים. יעדים משותפים בתחומי מדיניות אלה כוללים קידום חקלאות ירוקה יותר, תמיכה בשינוי תזונתי לקראת אכילה בריאה יותר ועידוד שימוש יעיל (ומעגלי) במשאבים. רכש ציבורי ושינויים בשירותי הסעדה יכולים לשמש ככלי להשגת יעדים אלו ולסייע בהנגשת סביבות המזון למאפשרות ומעודדות דפוסי תזונה בריאים ובני-קיימא.

Please complete the captcha.