חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י"א 2021-2022

מריקה לינסקי
מריקה לינסקי היא עמיתת ממשק במשרד החקלאות, לצד אורי צוק בר, סמנכ”ל בכיר למחקר, כלכלה ואסטרטגיה, לצד חגי שניר, מנהל שירות ההדרכה והמקצוע, לצד ד”ר יעל קחל, מנהלת תחום בכירה מחקר, כלכלה ואסטרטגיה ולצד ד”ר גדעון טופורוב, ממ”ר חקלאות מקיימת והיערכות לשינוי אקלים.