חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י"א 2022-2021

ד"ר משה מנדלמילך
ד"ר משה מנדלמילך היה עמית ממשק ברשות לתכנון במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, לצד ד"ר רותי פרום אריכא, ראשת הרשות לתכנון. לאחר שסיים מחקר על פיתוח שיטות חישה מרחוק לניטור תנאי מיקרו אקלים במבנים במסגרת פוסט דוקטורט בטכניון, המשיך משה לפוסט דוקטורט נוסף באוניברסיטת SMU בסינגפור במסגרת הפרויקט Cooling Singapore 2.0. שם הוא אחראי על ביצוע של מדידות אקלימיות ונתונים של חישה מרחוק לניתוח ההתחממות העירונית בסינגפור לרבות הניטור של אי החום העירוני.

למשה תואר דוקטור בגיאוגרפיה מאוניברסיטת תל־אביב (במסלול הישיר), בו מיפה את תכונות החורש הים תיכוני באמצעות שיטות שונות של חישה מרחוק (מצלמות נייחות, רחפנים וחיישנים מוטסים). במהלך לימודיו התמחה משה בקלימטולוגיה עירונית ובחקר תופעת "אי החום העירוני" בערים שונות בישראל. משה פרסם את מאמריו בכתבי עת מובילים כגון  Remote Sensing ו- Atmosphere. משה סיים תואר ראשון בהצטיינות ותואר שני בגיאוגרפיה וסביבת האדם, גם הם מאוניברסיטת תל אביב.

בתפקידו כעמית ממשק ברשות לתכנון במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, משה פועל במספר תחומים:

  • גיבוש המדיניות האגרו-וולטאית של ישראל משה חבר בצוות המשרדי העוסק בקידום ייצור אנרגיה סולארית בדו-שימוש בשטחים חקלאיים (מתקנים אגרו-וולטאים – APV), ובטיפול בקול הקורא שפרסמו משרד האנרגיה ומשרד החקלאות בנושא. בכלל זה, משה היה שותף בהליך השיפוט של ההצעות המקדימות שהוגשו לפיילוטיים של מתקני החלוץ האגרו-וולטאים, ובמיפוי המתקנים המוצעים באמצעות שימוש במערכות מידע גיאוגרפיות (GIS). כמו כן, משה שותף לכתיבת הקול הקורא של משרד החקלאות העוסק במימון המחקרים החקלאיים המלווים את מתקני החלוץ, ולוקח חלק פעיל בצוות הבין-משרדי האמון על כתיבת מסמך המדיניות לעניין APV, שמהווה את הבסיס לתמ"א ייעודית בנושא.
  • מיפוי קרקעות חקלאיות כחלק מהרפורמה החדשה בחקלאות, משרד החקלאות ופיתוח הכפר נדרש למפות את הקרקעות והגידולים החקלאיים לצורך תכנון מחדש של מערך התמיכות לחקלאים. משה חבר בצוות החישה מרחוק המשרדי, בראשותו של עומר בן אשר (מנהל אגף GIS במשרד), אשר בוחן טכנולוגיות שונות של חישה מרחוק שיסייעו למיפוי הנדרש. כחלק מעבודת הצוות, שכולל גם חוקרים בכירים בתחום ממכון וולקני, מקדם משה תכנית פיילוט שנתית שבוחנת שיטות שונות של חישה מרחוק לצורך מיפוי מטעים (בעיקר אבוקדו).
  • היערכות לשינויי גבולות של ישובים כפריים – משה מעורב בתהליך ההקמה של מערכת GIS ייעודית המציגה מדדים סטטיסטיים שונים על המרחב הכפרי, ומסייעת בתהליך קבלת ההחלטות בנושא שינויי גבולות של ישובים כפריים.
  • תוכנית אסטרטגית למרחב הכפרימשה חבר בצוות של הרשות לתכנון שעסק בבניית התוכנית האסטרטגית של המרחב הכפרי של ישראל. כחלק מפעילותו מסייע משה לביצוע עבודות מיפוי שונות וכותב את הפרק האקלימי של התוכנית, כולל סקירה של המגמות העיקריות של שינוי האקלים בישראל ומתן המלצות אופרטיביות לפעולה בנושא בעבור המרחב הכפרי.

שנת ממשק מעניקה הזדמנות אדירה לבעלי תואר דוקטור להביא את הידע המקצועי שלהם מהאקדמיה וליישם אותו בשטח במשרדי ממשלה שונים. במסגרת ממשק, נפגשתי עם מקבלי החלטות ממגוון משרדי ממשלה וריכזתי מספר צוותי עבודה שבהם הצגתי חוות דעת מדעיות בתחומים שונים.

השפעתו של משה על הסביבה בישראל: הטמעה של ידע קלימטולוגי וטכנולוגיות חדשות של חישה מרחוק בעבודת משרד החקלאות ופיתוח הכפר

משה מעורב בתהליכי קבלת החלטות ובגיבוש מדיניות בתחומי האנרגיה המתחדשת ומיפוי הגידולים החקלאיים. בתחומים אלה הביא משה להטמעת שיטות מיפוי חדשניות וידע קלימטולוגי ייחודי, שבאמצעותם קידם תוכניות שונות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר.

Please complete the captcha.