חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י"א 2021-2022

ד"ר משה מנדלמילך
ד"ר משה מנדלמילך הוא עמית ממשק במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, לצד רותי פרום אריכא, מנהלת הרשות לתכנון.

למשה תואר דוקטור בגיאוגרפיה מאוניברסיטת תל־אביב, ובו חקר את תכונות החורש הים תיכוני באמצעות שיטות של חישה מרחוק (מצלמות נייחות, רחפנים וחיישנים מוטסים). במהלך לימודיו התמחה משה בקלימטולוגיה עירונית ובחקר תופעת "אי החום העירוני" בישראל. בתפקידו עוסק משה בגיבוש המדיניות האגרו־וולטאית של ישראל, ובמיפוי קרקעות וגידולים חקלאיים כחלק מהרפורמה החדשה בחקלאות.