חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י"א 2021-2022

ד"ר משה מנדלמילך
ד"ר משה מנדלמילך הוא עמית ממשק במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, לצד רותי פרום אריכא, מנהלת הרשות לתכנון.