חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י"ב 2023-2022

ד"ר נגה נאור
ד"ר נגה נאור הייתה עמיתת ממשק בשירות המטאורולוגי, משרד התחבורה, לצד ניר סתיו, מנהל השירות המטאורולוגי. כיום נגה היא מ"מ ראש תחום הערכת סיכונים במזון במשרד הבריאות.

לנגה תואר דוקטור מהמחלקה לבעלי חיים ווטרינריה באוניברסיטה העברית אשר עסק בחקר חיסונים לבעלי חיים וכן בלמידת מנגנוני עמידות של חיידקים. התואר השני של נגה באגרואקולוגיה ובריאות הצמח מהפקולטה לחקלאות, עסק ביחסי צמח-נמטודה בקרקע והשפעות הסביבה.

במסגרת תפקידה במשרד, פעלה נגה במספר תחומים:

  • תוכנית היערכות ענף התחבורה לשינויי האקלים: נגה הובילה את ההיערכות באופן רוחבי, לרבות כבישים, מסילות, בים ובאוויר וכן חיברה מדריך לאסטרטגיית העבודה של הענף, אשר הוכנס לתוכניות העבודה של יחידות הסמך של המשרד. בנוסף, יזמה נגה והובילה כנס ראשון מסוגו, בו השתתפו צוותי עבודה ייעודיים מיחידות הסמך השונות, נציגי משרד התחבורה, השירות המטאורולוגי, נציגי המל"ל ומשרד הביטחון, אשר בעקבותיו, מתעדכנים נהלים ואף נעשית בחינה מחודשת של ניהול הסיכונים ביחידות השונות. נגה ייצגה את משרד התחבורה בוועדות הכנסת בנושא, ופעלה כל העת בשת"פ עם המשרד להגנת הסביבה, משרד הביטחון, המל"ל, רח"ל ועוד. בנוסף, גיבשה נגה מסמך המלצות למשרד התחבורה בדבר האסטרטגיה שיש לקיים לקידום ההיערכות. 
  • ריכוז ועדת היגוי בין משרדית להקמת מרכז חישובים אקלימי לאומי: בהמשך להחלטת הממשלה שעניינה היערכות ישראל להסתגלות לשינויי אקלים, הוחלט לקדם את המחקר האקלימי של ישראל ולהקים בסיס נתונים מדעי אמין ועדכני אשר ישמש מסד ראוי לקבלת החלטות בנוגע לצעדי ההיערכות. נגה ניהלה את ועדת ההיגוי הבין-משרדית, ואת ועדת המומחים המייעצת בנושא הקמת מרכז החישובים האקלימי הלאומי.
  • קורס בינלאומי להיערכות לשינויי האקלים: נגה הייתה שותפה להקמתו של קורס בינלאומי המיועד לחזאים מארצות מתפתחות, הבאים להרחיב את הידע בהתמודדות עם משבר האקלים.
  • הנגשת מידע מטאורולוגי: נגה הייתה שותפה לשיפור והנגשת מידע ונתונים מטאורולוגיים לקהל הרחב באתר האינטרנט של השירות המטאורולוגי. 

 

 

 

הצטרפתי לתוכנית ממשק, משום שרציתי לקחת חלק בקידום נושאים סביבתיים מהותיים ולהשפיע. תוכנית ממשק מאפשרת לי להיות בצמתים קריטיים ובעזרת היכולות שלי לסייע בקבלת החלטות מושכלות ומבוססות מדע. 

השפעתה של נגה על הסביבה בישראל: נוגה הניחה לראשונה מתווה להיערכותו של ענף התחבורה לשינויי האקלים וקידמה את שיפור מסד הנתונים האקלימי הלאומי

נגה גיבשה מתווה לזיהוי פערי הידע הקיימים בענף התחבורה וכן מתודולוגיית עבודה לקידום ההתמודדות עם משבר האקלים והטמעתה בתוכניות העבודה בתשתיות, הן במשרד עצמו והן ביחידות הסמך השונות.

Please complete the captcha.