חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י"ב 2022-2023

ד"ר נגה נאור

ד"ר נגה נאור היא עמיתת ממשק בשירות המטאורולוגי, משרד התחבורה, לצד ניר סתיו, מנהל השירות המטאורולוגי.