חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י"א 2021-2022

ד"ר ניר קפלן
ד"ר ניר קפלן הוא עמית ממשק במשרד ראש הממשלה, לצד ליאור פרבר, סמנכ"ל פנים, תכנון ופיתוח.