חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י"א 2022-2021

ד"ר ניר קפלן
ד"ר ניר קפלן היה עמית ממשק באגף פנים, תכנון ופיתוח במשרד ראש הממשלה לצד גלבוע זינגר, מנהל צוות תכנון ופיתוח מרחבי.

לניר תואר דוקטור בגיאוגרפיה מאוניברסיטת תל־אביב, במהלכו חקר נגישות מרובת קני־מידה במרחב עירוני, אזורי וארצי בישראל. במקביל עסק ניר בתחומי מחקר נוספים כגון תנועת הולכי רגל, מורפולוגיה עירונית, התנהגות מרחבית, מודלים של תנועה עירונית, רשתות דרכים והתפלגות שימושי קרקע. ניר סיים תואר ראשון בהיסטוריה של עם ישראל במסלול לימודי ישראל בהצטיינות ובגיאוגרפיה וסביבת האדם, ותואר שני בהצטיינות בגיאוגרפיה עם התמחות בלימודי סביבה, חברה ותכנון.

בתפקידו כעמית ממשק במשרד ראש הממשלה, ניר פעל במספר תחומים עיקריים:

  • פיתוח תת הקרקע – משאב הקרקע בישראל הינו משאב יקר אשר הולך ואוזל, במיוחד באזורי ביקוש צפופים. היבט זה מתחדד לאור מגמות גידול האוכלוסייה הקיימות והחזויות ולאור תהליכי העיור ההולכים וגוברים. מכאן, קיימת חשיבות רבה להקצאת משאב הקרקע בצורה מושכלת. כיום, עיקר המאמצים בנושא מתמקדים בפעולות שמיועדות לייעול השימושים ולציפוף המרחב שנמצא מעל פני הקרקע. היבט שלא זוכה עדיין לתשומת לב מספקת, אך שיכול לייעל באופן ניכר את השימוש בקרקע, נוגע לפיתוח המרחב התת קרקעי. על אף יתרונות רבים של פיתוח מרחב זה, הוצאתו לפועל בישראל מתעכבת ממגוון גורמים. הצוות לתכנון ולפיתוח מרחבי ביצע עבודת מטה שנועדה לזהות את גורמים אלו, ועבודה זו התכנסה לאחרונה לתוך הצעת מחליטים.

ניר היה שותף לעבודת המטה ולהובלת החלטת ממשלה 1736 לקידום הפיתוח בתת הקרקע. מטרת ההחלטה היא לגבש תכנית לאומית לקידום וליישום הפיתוח בתת הקרקע, תוך התייחסות להיבטים שונים המהווים חסמים למימוש פיתוח המרחב התת קרקעי. כיום ניר מלווה את עבודת הצוותים הבין-משרדיים שהוקמו מתוקף החלטת הממשלה.

  • קידום ההיערכות לשינוי אקלים ברשויות מקומיות – אחת הדרכים המרכזיות לקידום מהלכי היערכות לשינוי האקלים נשענת על גיבוש ויישום של תוכנית פעולה מקומית המשלבת תועלות כלכליות, חברתיות וסביבתיות, הן עבור הרשויות עצמן והן עבור התושבים. לאחרונה, 12 רשויות מקומיות לקחו חלק בתכנית "המאיץ" שנועדה לגבש תכניות פעולה מסוג זה. במסגרת הפרויקט, שקודם על ידי משרדי האנרגיה, הגנת הסביבה והפנים, הרשויות עברו תהליך הכולל הכנת תכניות פעולה על בסיס מדריך וכלי מיפוי שנועדו לגבש עקרונות ובסיס נתונים להכנת תכנית היערכות לרשויות. פיילוט זה נועד להוות את הבסיס לקראת מהלך רחב יותר בו ייקחו חלק רשויות רבות נוספות.

ניר פעל לטיוב תהליך ההיערכות של רשויות מקומיות לשינוי אקלים, על בסיס למידת עומק של 12 הרשויות שעברו את הפיילוט של תכנית ה"המאיץ". במסגרת זו, ניר קידם, יחד עם ד"ר טל גולדרט (יועצת למשרד האנרגיה), תהליך עדכון ושיפור של כלי המיפוי, לצורך ביסוס מתודולוגיה סדורה להכנת תכנית פעולה לרשויות. תהליך זה נועד לייצר אפקט כפול המאפשר לרשויות לבנות תכניות הוליסטיות המותאמות עבורן, ולמשרדי הממשלה לקבל סטטוס מהימן של הרשויות שעברו את תהליך ההיערכות.

  • חיזוק החוסן האזרחי באזור עוטף עזה – נוכח המצב הביטחוני השורר באזור עוטף עזה ומאפייני האוכלוסייה והאזור הייחודיים, ממשלת ישראל מפעילה משנת 2004 תכניות לחיזוק החוסן האזרחי באזור עוטף עזה. יישובי עוטף עזה ממשיכים להיות תחת איום מתמיד וחשופים לאיומים שונים שאינם קיימים באזורים אחרים בארץ באותו ההיקף ובאותה העצימות, ואלו מתקיימים גם בתקופות של רגיעה יחסית. שגרת החירום, מצריכה מתן מענה ייחודי ושונה לתושבים ולרשויות באזור עוטף עזה, השונה מזה שניתן באזורים אחרים במדינת ישראל ועל כן, ממשלת ישראל מפעילה משנת 2004, וביתר שאת משנת 2014 לאחר מבצע "צוק איתן", תכניות לחיזוק החוסן האזרחי באזור עוטף עזה.

ניר היה שותף לקידום הצעת מחליטים לחיזוק החוסן האזרחי באזור עוטף עזה לשנים 2023-2024. בנוסף ניר ביצע מעקב ביצוע אחר החלטת ממשלה 566 לשנים 2021-2022, ליווה את  תהליך הכנת תכניות היערכות לשינוי האקלים של רשויות העוטף וליווה ותהליך שיתוף ציבור באזור.

  • פיתוח מרחביפיתוח מרחבי היא פעולה יזומה השואפת למיצוי ולהרחבת הפוטנציאל הכלכלי-חברתי-סביבתי ביחידה גיאוגרפית נבחרת, במטרה להביא לעליה ברמת החיים ולהיטיב עם הפרט, החברה, הכלכלה, האזור והמדינה. כיום, קיימות ומקודמות בישראל שלל תכניות, רעיונות ומסמכים העוסקים בהיבטים שונים של הפיתוח המרחבי. סוגיות אלו זוכות גם לדיון רחב בעולם, ובפרט במדינות הOECD. אף על פי כן, קיימים פערים רבים בין משרדי הממשלה העוסקים בהיבטים שונים של פיתוח מרחבי, הבאים לידי ביטוי, בין היתר, בפיתוח חסר שאינו בר קיימא ובהקצאת משאבים שאינה מיטבית לפיתוח. אלו גורמים בסופו של דבר לאי מימוש הפוטנציאל של אזורים שונים בישראל.

ניר היה שותף בעבודת מטה שהוביל הצוות לתכנון ולפיתוח מרחבי, לקידום מסגרת עבודה משותפת של משרדי הממשלה הרלוונטיים על בסיס מתודולוגיה בינלאומית לנושא הפיתוח המרחבי.

בנוסף לאלו, ניר עסק בקידום והנגשת מידע וידע לרבות יצירת תשתית להנגשת ידע עבור היערכות רשויות מקומיות לשינוי אקלים; קידום מחקרים מלווים להחלטות ממשלה; בניית פלטפורמה להנגשת החלטות ממשלה על ידי פורמט של 'מפות סיפור'; הכנת "דשבורדים" (לוחות מחוונים) ייעודיים למגוון פעולות לצורכי האגף; החלפת אתר האינטרנט האגפי; ועוד. כמו כן, ניר היה שותף במספר פורומים וצוותים בין משרדיים כחלק מפעילות האגף ובהם ליווי הצוותים בין-משרדיים לפיתוח תת הקרקע, הצוות אגרו-וולטאי בין-משרדי, מנהלת היערכות לשינוי אקלים ופורום מוסדות תכנון של משרד רה"מ.

"תכנית ממשק איפשרה לי לתעל את הידע והיכולות המקצועיות שלי לתהליכים של קבלת החלטות, הנעת תהליכי רוחב משמעותיים והנגשת מידע וידע".

השפעתו של ניר על הסביבה: קידום הפיתוח בתת הקרקע

ניר היה שותף בהובלת החלטת ממשלה 1736 לגיבוש תכנית לאומית לקידום וליישום הפיתוח בתת הקרקע. משאב הקרקע הוא משאב יקר אשר הולך ואוזל, במיוחד באזורי ביקוש צפופים, ולכן יש לפעול לייעול השימוש בו. פיתוח המרחב התת קרקעי, על ידי העברת שימושים המתאימים לכך לתת הקרקע, עשוי לסייע בייעול השימוש במפלס הקרקע, תוך פינויו לשימושים אחרים או לשטחים פתוחים.

Please complete the captcha.