חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י"א 2021-2022

ד"ר ניר קפלן
ד"ר ניר קפלן הוא עמית ממשק במשרד ראש הממשלה, לצד גלבוע זינגר, מנהל תחום תכנון ופיתוח..

לניר תואר דוקטור בגיאוגרפיה מאוניברסיטת תל־אביב, ובו חקר נגישות מרובת קני־מידה במרחב עירוני, אזורי וארצי בישראל. במקביל עסק ניר בתחומי מחקר נוספים כגון תנועת הולכי רגל, מורפולוגיה עירונית, התנהגות מרחבית, מודלים של תנועה עירונית, רשתות דרכים והתפלגות שימושי קרקע. בתפקידו ניר מקדם את ההיערכות לשינויי אקלים ברשויות המקומיות ועוסק בפיתוח מרחבי מבוסס-נתונים, הכולל שימוש במודלים מרחביים לזיהוי אזורים פוטנציאליים לפיתוח כלכלי, חברתי וסביבתי.