חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י"א 2021-2022

ד"ר עודד הס
ד"ר עודד הס הוא עמית ממשק ברשות לפיתוח כלכלי של המיעוטים במשרד לשוויון חברתי לצד חסאן טואפרה, ראש הרשות, וסלימה מוסטפא-סלימאן, ראש אגף בכיר רשויות מקומיות.