חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י"א 2022-2021

אדר' ד"ר עודד הס
אדר' ד"ר עודד הס היה עמית ממשק לצד חסאן טואפרה, ראש הרשות לפיתוח כלכלי של החברה הערבית, לצד סלימה מוסטפא-סלימאן, ראש אגף בכיר רשויות מקומיות, ולצד אמיר וייס, ראש אגף מדיניות ממשלתית ברשות. לאחר מכן שימש ככיועץ לרשות לפיתוח כלכלי של המיעוטים במשרד לשוויון חברתי. לצד זה ניהל מחקר ISF באונ' הפתוחה, עבור ד"ר אורן שלמה, בנושא אורבניזציה של המרחב הכפרי בישראל. כיום עודד עובד מתכנן מדיניות ב Ministry of Municipal Affairs and Housing של ממשלת אונטריו בקנדה, ועוסק במדינות תכנון שימושי קרקע.

לעודד תואר דוקטור בלימודי סביבה מאוניברסיטת יורק בקנדה, ולאחריו המשיך לבתר-דוקטורט באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. מחקריו עסקו בקשר שבין תכנון עירוני ובין יחסי מדינה-מיעוטים, בדגש על מדיניות דיור עבור החברה הערבית בישראל. עודד סיים תואר ראשון באדריכלות ותואר שני בלימודים בינתחומיים באמנות באוניברסיטת תל אביב. עודד לימד נושאי דיור ותכנון עירוני בדרום הגלובלי באוניברסיטת יורק, תקנות תכנון ובניה במכללת רופין, ומדיניות ציבורית סביבתית ברשויות מקומיות באוניברסיטה הפתוחה. כמו כן, עודד היה שותף לארגון כנסים וסדנאות בינלאומיים בתחומי דיור, קהילות מיעוטים ועירוניות.

בתפקידו כעמית ממשק ברשות לפיתוח כלכלי של החברה הערבית עודד פועל, בין היתר, ליישום מספר תחומים בתכנית 'תקאדום' (החלטת ממשלה 550 – תכנית החומש לצמצום פערים בחברה הערבית):

 • מדיניות קרקע, תכנון, דיור והתחדשות עירונית –
  • עודד מוביל ומרכז פיילוט משותף עם רשות מקרקעי ישראל להגברת זמינות קרקע מדינה בגרעיני ישובים ותיקים. הפיילוט עתיד להביא בשורה משמעותית ליישובי החברה הערבית הסובלים מהיעדר קרקע לשימושים ציבוריים, ובימים אלה נבחנת הרחבתו.
  • עודד מלווה פיילוט של תכנון בחברה הערבית מטעם הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית ובמסגרתו מקדם שילוב של השקעות אימפקט במטרות חברתיות.
  • עודד משתתף בכתיבת החלטת ממשלה ייעודית להשקעה תקציבית בעיר נצרת.
  • עודד יזם ומוביל צוות משותף למשרד החקלאות, רמ"י, רט"ג וגורמים נוספים, לפתרון סוגיות בתחום המרעה בהקשר של החברה הבדואית בגליל.
  • עודד מייצג את הרשות לפיתוח כלכלי בוועדת היגוי בין-משרדית להסרת חסמי תכנון בחברה הערבית, ובעבודה על שינויי חקיקה לפתרון חסמים בהפרשות קרקע פרטית לצרכי ציבור.
 • קידום אנרגיה מקיימת ברשויות מקומיות – עודד חבר בצוות אימפקט בין-משרדי בנושא אנרגיה מקיימת, בו הוא מוביל הטמעת כלי עבודה מקוון להתייעלות אנרגטית, לייצור אנרגיה סולארית ולניהול אנרגטי חכם ברשויות מקומיות בחברה הערבית. עודד מלווה רשויות מקומיות בעבודה שוטפת בתחום האנרגיה המקיימת ובבניית פלטפורמה ללמידה הדדית בין רשויות. נוסף על כך, הוא ריכז עבור הרשות לפיתוח כלכלי את יישום סעיף האנרגיה בהחלטת ממשלה 550, וליווה את בניית מנגנון התמיכות של משרד האנרגיה ברשויות מקומיות בחברה הערבית.
 • הגנת הסביבה – עודד היה שותף מרכזי בעריכת נייר מדיניות לטיפול בשפכי עקר (תוצר לוואי של בתי בד), במשותף עם רשות המים. כמו כן עודד מרכז ומלווה את היישום בפועל של סעיפים שונים בהחלטת ממשלה 550 העוסקים בהגנת הסביבה (כגון טיפול בפסולת).
 • מיצוי השכלה גבוהה בחברה הערבית – עודד מוביל פרויקט של איגום משאבים פנים וחוץ-ממשלתיים לעידוד ותמיכה בהשכלה גבוהה בחברה הערבית, תוך שיתוף פעולה עם ארגוני מגזר שלישי וגופים פילנתרופיים.

תכנית ממשק העניקה לי הזדמנות יוצאת דופן לעשות שימוש מעשי בהשכלה, בידע, בכלים ובמיומנויות שצברתי באקדמיה, למען שינוי חיובי עבור תושבי המדינה והחברה הישראלית. הפעילות במשרד לשוויון חברתי חושפת אותי למנגנוני קבלת החלטות בין-משרדיים ובין-מגזריים, ומאפשרת לי לתרום ולהשפיע ישירות על מדיניות, תוך פעילות לצמצום פערים בחברה הערבית בישראל הלכה למעשה.

השפעתו של עודד על הסביבה בישראל: קידום ויישום עירוניות מקיימת בחברה הערבית – חברה, כלכלה וסביבה

עודד קדם תפיסה של קיימות בעבודת הרשות לפיתוח כלכלי של החברה הערבית, והנחיל עקרונות של פיתוח בר-קיימא בתחומי מדיניות קרקע, תכנון עירוני ואיפוס אנרגטי, באמצעות שיתופי פעולה עם משרדי ממשלה שונים, רשויות מקומיות, מגזר שלישי, מגזר עסקי ואנשי מקצוע מתחומים שונים.

Please complete the captcha.