חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י"א 2021-2022

ד"ר עודד הס
ד"ר עודד הס הוא עמית ממשק ברשות לפיתוח כלכלי של המיעוטים במשרד לשוויון חברתי לצד חסאן טואפרה, ראש הרשות, וסלימה מוסטפא-סלימאן, ראש אגף בכיר רשויות מקומיות.

לעודד תואר ראשון באדריכלות מאוניברסיטת תל־אביב, תואר דוקטור בלימודי סביבה מאוניברסיטת יורק בקנדה, ולאחריו המשיך לבתר דוקטורט באוניברסיטת בן־גוריון בנגב. מחקריו עסקו בניתוח תוכניות להקמת עיר ערבית חדשה בגליל, ובאסטרטגיה  התמודדות עם משבר הדיור בישראל. בתפקידו עודד עוסק בסוגיות מתחום מיצוי השכלה גבוהה בחברה הערבית, בפיתוח עירוני והתחדשות עירונית ביישובי החברה הערבית, ובקידום נושאי אנרגיה והגנת הסביבה ברשויות מקומיות בחברה הערבית.