חזרה לרשימת עמיתים
מחזור ט' 2019-2020

ד"ר עוזי דגן
ד"ר עוזי דגן הוא עמית ממשק במשרד האוצר לצד דלית זילבר, מנכ"לית מִנְהל התכנון.

לעוזי דוקטורט מאוניברסיטת חיפה, ומחקרו עסק בגיבוש ממשק בין תפוצת בעלי חיים וניהול משאבי טבע. במסגרת פעילותו במִנְהל עוזי מקדם פיתוח כלי מדיניות וגישות תכנוניות להתמודדות ארצית ומקומית עם שינוי האקלים.