חזרה לרשימת עמיתים
מחזור ט' 2019-2020

עוזי דגן
עוזי דגן הוא עמית ממשק במשרד האוצר לצד דלית זילבר, מנכ"לית מִנְהל התכנון.