חזרה לרשימת עמיתים
מחזור ט' 2020-2019

ד"ר עוזי דגן
ד"ר עוזי דגן היה עמית ממשק במשרד האוצר לצד דלית זילבר, מנכ"לית מִנהל התכנון. לאחר מכן עוזי עבד בתור המנהל המדעי בחברת Roots בבית הלוי. כיום עוזי משמש כמנהל חטיבת הידע במרכז להתייעלות במשאבים.

לעוזי דוקטורט מאוניברסיטת חיפה, ומחקרו עסק בגיבוש ממשק בין תפוצת בעלי חיים וניהול משאבי טבע. במסגרת פעילותו במִנהל עוזי מקדם פיתוח כלי מדיניות וגישות תכנוניות להתמודדות ארצית ומקומית עם שינוי האקלים.

עוזי הוא אקולוג ובוגר החוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית באוניברסיטת חיפה. במחקריו עסק בסוגיות הנוגעות לשמירת טבע ולהשפעות של קבלת החלטות וניהול שטחי טבע על בעלי חיים. במסגרת הדוקטורט שלו חקר עוזי את ההשפעות של צמחייה טבעית ביער הנטוע בישראל במטרה לאפיין ממשק לטיפול ביער שמקיים בית גידול לציפורים ולחיות בר. בעקבות מחקר הדוקטורט פרסם עוזי מאמרים בכתבי עת בין-לאומיים.

לעוזי ניסיון רב בהובלת צוותים, בניהול ובפיתוח תוכן במסגרת הצבאית והאזרחית. הוא בעל ניסיון עשיר בפיתוח הדרכה בתחום הייעוץ הארגוני במגזרים השונים.

במסגרת תכנית ממשק עסק עוזי במִנהל התכנון במספר תחומים:

אתגרים והזדמנויות במשבר הקורונה – בתקופת השתת הסגר על המדינה פעל עוזי במסגרת רב-שיח חוצה מגזרים וסייע בכתיבת מסמך מטעם האגף האסטרטגי במִנהל התכנון, שזיהה את ההזדמנויות והאתגרים ממשבר הקורונה והתייחס לפעולות שיש לנקוט כתגובה למשבר. המסמך הופץ כבר במהלך הסגר, ובעקבותיו פורסמו מסמכים דומים מטעם משרדי ממשלה נוספים. כמו כן, במהלך משבר הקורונה כתב עוזי מאמר דעה למגזין אקולוגיה וסביבה בנושא התכנון הפיזי בשעת משבר והחשיבות של תכנון אסטרטגי.

תשתית טבע עירוני – במהלך שנת ממשק כתב עוזי מסמך הנחיות בנושא תשתית טבע עירוני. במסמך, מבקש עוזי להתייחס לטבע העירוני לא כאתר בודד, אלא לראות בנוכחות של אלמנטים טבעיים בעיר תשתית שיוצרת רשת המקשרת בין רכיביה של המערכת האקולוגית בתוך העיר. עוזי ריכז את הנושא במהלך תפקידו, יזם יום עיון להכרת הנושא, וכתב את מסמך ההנחיות יחד עם שותפות נוספות ממשרדו. מסמך ההנחיות לתשתית טבע עירוני, שעד כה לא קיבל יחס סטטוטורי בהנחיות התכנון, נכתב לטובת שילובו בתוכניות שמאושרות במוסדות התכנון הארציים, המחוזיים והמקומיים.

Those who have the privilege to know have the duty to act.”- Albert Einstein

אני מאמין שעל נקודת מבט זו לחול על כלל המדענים, ושעלינו לנצל את הידע שברשותנו כדי לפעול למען הסביבה. על המדע להיות נוכח לא רק במאמרים מקצועיים, אלא גם בהסברה וביישום, כדי לרתום אותו לטובת הציבור הרחב.

ההשפעה של עוזי על הסביבה בישראל: אתגרים והזדמנויות במשבר הקורונה

במהלך משבר הקורונה עסק עוזי בכתיבת מסמך שמטרתו לזהות את ההזדמנויות והאתגרים הטמונים בו, ושהתייחס לפעולות שיש לנקוט בתגובה אליו. פעולות אלה כוללות, למשל, תכנון של המרחב הציבורי כך שתתאפשר בו תנועת הולכי רגל ורוכבי אופניים בנוחיות. כמו כן, במהלך המשבר הודגשה עשרות מונים החשיבות של הימצאות "ריאות ירוקות" בקרבת הבית – עובדה שעל גורמי התכנון להתייחס אליה בתכניות עתידיות.
בין אם משבר זה כבר מאחורינו או צפוי לחלוף בקרוב, משברים דומים עוד יגיעו בעתיד. מסמך זה, שנכתב בשיאו של המשבר, מתווה לא רק את המשימות והפעולות הרלוונטיות לביצוע בעת המשבר הנוכחי, אלא גם את ההכנה לקראת המשבר הבא ואת מסלול היציאה ממנו.

Please complete the captcha.