חזרה לרשימת עמיתים
מחזור ו' 2017-2016

ד"ר עמיאל וסל
ד"ר עמיאל וסל היה עמית ממשק במשרד הבינוי והשיכון ושימש יועץ מדעי לנתנאל לפידות, מנהל אגף בכיר לתכנון אסטרטגי ומדיניות. לאחר שנת ממשק הוא נשאר במשרד הבינוי והשיכון, ושימש מנהל תחום מחקר ומדיניות במשרד. עמיאל שימש כמנהל אגף תכנון, מדיניות ואסטרטגיה, וכיום הוא מנהל אגף בכיר לחוסן אקלימי במשרד להגנת הסביבה.

עמיאל הוא בוגר תואר שלישי באוניברסיטת חיפה בתחום האקולוגיה, במחלקה לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית. עבודת הדוקטורט שלו עסקה בנושא שימור מגוון מינים על גגות ירוקים. את שני תאריו הראשונים סיים עמיאל באוניברסיטה העברית בירושלים: התואר השני בתחום אקולוגיה של מיני סתווניות מדבריות במחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות, והתואר הראשון בתחומים ביולוגיה ומחשבת ישראל.

במסגרת תכנית ממשק קידם עמיאל את הנושאים הבאים:

  1. ביצוע סקרי טבע עירוניים – הובלת ביצוע תקדימי של סקרי טבע בערים בישראל במימון משרד הבינוי והשיכון. סקרים אלה נועדו לשפר את הידע הקיים בידי הרשות, לספק לה מידע על אתרים שהיא יכולה לפתח, ולצמצם את החיכוכים בנושאים סביבתיים בתחום התכנון.
  2. הקטנת השימוש באנרגיה בבנייה המתועשת – מיפוי ומתן תמריצים לפתרונות שישפרו את בידוד המבנים שייבנו בשיטות בנייה מתועשות.
  3. הקמת מכון להטמעת קיימות עירונית – תכנון והקמה של מכון שייזום תכנון וביצוע של פרקטיקות של קיימות עירונית ויתאים אותן לתנאים הייחודיים של מדינת ישראל.

הגעתי לתכנית כדי להשפיע על ההחלטות המשמעותיות ביותר שיעצבו את עתיד הסביבה בישראל וישפיעו עליו. בתור אקולוג אני מרגיש שליחות בהצטרפות למשרדים שאינם נתפסים כסביבתיים אבל יש להם פוטנציאל עצום בקידום הערכים הסביבתיים בארץ, ובהשפעה עליהם.

Please complete the captcha.