חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י"ב 2022-2023

ד"ר עמרי גילהר

ד"ר עמרי גילהר הוא עמית ממשק בקרן קיימת לישראל לצד ד"ר דורון מרקל, המדען הראשי ולצד ד"ר גלעד אוסטרובסקי, היערן הראשי.