חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י"ב 2023-2022

ד"ר עמרי גילהר
ד"ר עמרי גילהר היה עמית ממשק בקרן קיימת לישראל לצד ד"ר דורון מרקל, המדען הראשי ולצד ד"ר גלעד אוסטרובסקי, היערן הראשי.

לעמרי תואר דוקטור במיקרוביולוגיה ממכון ויצמן למדע, ותואר שני במדעי הצמח והסביבה מהאוניברסיטה העברית בירושלים. מחקריו עסקו באינטראקציות בין צמחים וחיידקים ובתגובת צמחים לעקות. בין התואר השני לתואר השלישי עמרי עבד בחברות בתחום הביוטק. 

במסגרת תפקידו כעמית ממשק, עמרי יזם וניהל מספר פרויקטים ניסיוניים בנושאי ייעור עירוני וניהול נגר עירוני, והוא חבר בצוות בין-משרדי העוסק בגיבוש מדיניות ובקידום פתרונות לניהול נגר ולמניעת הצפות.

ייעור עירוני: במסגרת תפקידו בקק"ל, מקדם עמרי פרויקט בנושא ייעור עירוני. הפרויקט מתבצע בשיתוף פעולה עם עמותת "יוזמת האנרגיה הטובה", ובמסגרתו יינטעו חורשות ובוסתנים בשטחים ציבוריים פתוחים מוזנחים ב-50 יישובים וערים ברחבי הארץ. החורשות יתוכננו באופן שיאפשר השהיית נגר עירוני, ושימוש מיטבי בו לצורך השקיית העצים. בחלק מהחורשות ייערך ניסוי בטכניקות נטיעה והשקיה שונות, וישולבו בהן אלמנטים כגון מסתורי תצפית על ציפורים. כמו כן, תגובש קהילה מקומית של תושבים שתשתלב בנטיעת החורשות ובתחזוקתן, תוך קיום הדרכות בנושאי שתלנות, משבר האקלים וצפרות. לצורך כך יקודם שיתוף פעולה עם החטיבה לחינוך ולקהילה בקק"ל. 

ניהול נגר עירוני: עמרי יזם וכתב קול קורא של קק"ל לרשויות להקמת פארקים לניהול נגר עירוני. במסגרת הקול הקורא, קק"ל תתקצב הקמת פארקים שישלבו טכניקות מיטיגציה ואדפטציה להתמודדות עם מגוון אתגרים כגון: החמרה בתופעת השיטפונות וההצפות, אי החום העירוני, הצטמצמות השטחים הפתוחים וירידת מפלס מי התהום. הפארקים יתבססו על עקרון הדו-שימוש בקרקע ויוקמו סביב מאגרי ויסות נגר, שיתפקדו גם כאגם אקולוגי וישמשו בית גידול למגוון צמחים ובעלי חיים. בפארק יינטעו עצים וייושמו טכניקות להפחתת גזי חממה, לטיהור מים ולהחדרתם לאקוויפר, ומוטיבים של כלכלה מעגלית. כמו כן, הם יהוו אתר בילוי ופנאי לציבור ויתקיימו בהם פעילויות חינוכיות בנושא משבר האקלים.  

תוכנית ממשק היא פלטפורמה מצוינת להשתלבות במעגל המשפיע על מקבלי ההחלטות בנושאי סביבה בישראל, ומהווה הזדמנות פז ליצירת קשרים במגזר הציבורי, הפרטי והשלישי. הצטרפתי לתוכנית ממשק כדי להשפיע על עיצוב הסביבה הפיזית בה אנו חיים ולהפכה למקיימת ומותאמת יותר לאתגרי המאה ה-21.

השפעתו של עמרי על הסביבה בישראל: פרויקטים לניהול נגר ולייעור עירוני בשיתוף הקהילה

הפרויקטים שקידם עמרי במסגרת שנת הממשק יסייעו בהיערכותן של הרשויות המקומיות בישראל לקראת מגוון אתגרים העומדים לפתחן, בהם החמרה בתופעת השיטפונות וההצפות, אי החום העירוני והצטמצמות השטחים הפתוחים, ולהגברת מודעות הציבור לנושאי סביבה. המדיניות שמקדם עמרי בנושא החדרת מי נגר לאקוויפר על ידי רשויות מקומיות תסייע בהפיכתם ממטרד למשאב, ותקטין את סכנת ההמלחה של מי התהום בישראל כתוצאה משאיבת יתר.  

Please complete the captcha.