חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י"א 2022-2021

ד"ר עשהאל גרינפלד
ד"ר עשהאל גרינפלד היה עמית ממשק משותף לרשות הממשלתית למים ולביוב (רשות המים) לצד דני גרינוולד, סמנכ"ל אסדרה וגרישה ברנשטיין, ראש אגף רישוי וניהול רשת, ולרשות הטבע והגנים (רט"ג) לצד אבי אוזן, אקולוג בתי גידול מימיים. כיום עשהאל ממשיך לקדם את פרוייקט מים לטבע כיועץ לרשות המים, ומרצה לאקולגיה וכלכלה סביבתית בחוג הרב תחומי במכללת תל חי.

לעשהאל תואר דוקטור בכלכלה סביבתית מאוניברסיטת חיפה. במחקריו ניתח עשהאל היבטים כלכליים וסביבתיים של חקלאות מים תוך מיפוי חסמים לאימוץ טכנולוגיות חדשות, ניתוח שווקים פוטנציאליים, ותמחור עלות חיצונית של חלופות גידול שונות באמצעות ניתוח מחזור חיים (LCA). עשהאל סיים תואר ראשון במדעי החיים  מהאוניברסיטה הפתוחה, ותואר שני באקולוגיה מאוניברסיטת בן גוריון. במהלך הדוקטורט לימד עשהאל במסגרות שונות וביצע ניתוחים כלכליים עבור מחקרים אקדמיים וגורמים שונים במגזר הציבורי, ביניהם: עלות זיהום האוויר במפרץ חיפה, פרויקט Go-Jelly, ועוד.

בתפקידו כעמית ממשק ברשות המים וברט"ג מוביל עשהאל פרויקט רחב לשחרור מי מעיינות ונחלים לטבע בכמה מישורים:

  • צמצום הפקת מים ממקורות טבעיים – בחטיבת האסדרה של רשות המים, עשהאל פועל לשיפור תהליכי העבודה בתחום הפיקוח על הפקה של מים עיליים ועל גביית דמי מים בעבורם. נוסף על כך, עשהאל העלה על סדר היום את סוגיית ההפקות הבלתי מוסדרות ממעיינות ונחלים, תוך רתימה של אגף פיקוח ואכיפה לטיפול מסודר בנושא.
  • בחינת מבנה התמריצים להפקת מים עיליים – עשהאל בחן, במחקר משותף עם דר' דוד כץ מאוניברסיטת חיפה, את ההשפעות של תמריצים כלכליים להפקת מים במעלה ובמורד נחלים. המחקר הציג דרכים לשיפור של שיטת התמחור, כך שתוביל להעדפה לשאיבת מים במורד נחלים, ותפחית את שאיבת המים במעיינות ובמעלה הזרם.
  • הקמת צוות "מים לטבע" ברשות המים – לרשות המים סמכויות רבות בהקשר של שיקום נחלים ו"מים לטבע". עשהאל יזם והוביל מינוי של צוות בין תחומי בו חברים הגורמים השונים ברשות שעוסקים בתחום, במטרה להגביר את התיאום ואת שיתוף הפעולה ביניהם, ולשפר את הטיפול של הרשות בנושא. עשהאל מרכז כיום את פעילות הצוות בתוך הרשות ונותן מענה לגורמי חוץ העוסקים בשיקום נחלים.
  • ניתוח כלכלי של נזקי הצפות – עשהאל שותף בצוות אימפקט נגר ונחלים, בו הוביל את הניתוח הכלכלי של נזקי ההצפות של חורף 2020 בגליל המערבי. ממצאי הניתוח והצעת הצוות להקמת מערך לאיסוף נתוני הצפות נכנסו לנוסח של הצעת מחליטים ושל ההצעות לחוק ההסדרים.

תכנית ממשק מבחינתי היא הזדמנות נדירה למימוש אחריותנו הבסיסית על עולמנו: ויקח ה' אלהים את האדם ויניחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה (בראשית ב, טו)

השפעתו של עשהאל על הסביבה: שחרור מי מעיינות ונחלים לטובת הציבור והמערכות הטבעיות

יכולות ההתפלה והשבת הקולחין שפיתח משק המים הישראלי מאפשרות כיום להפחית את השימוש במעיינות ובנחלים כמקורות מים, ולאפשר זרימה של המים בטבע לטובת הציבור והמערכות הטבעיות. עשהאל מוביל טיפול מערכתי בנושא ברשות המים הן ביישום הרגולציה הקיימת, והן בתכנון וביישום תכניות לשחרור מי מעיינות ונחלים.

Please complete the captcha.