חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י"א 2021-2022

ד"ר עשהאל גרינפלד
ד"ר עשהאל גרינפלד הוא עמית ממשק ברשות הממשלתית למים ולביוב וברשות הטבע והגנים , לצד דני גרינוולד, סמנכ"ל אסדרה ברשות המים ואבי אוזן, אקולוג, רשות הטבע והגנים.