חזרה לרשימת עמיתים
מחזור ז' 2018-2017

ד"ר רועי חיכל
ד"ר רועי חיכל היה עמית ממשק במשרד האנרגיה, שם שימש יועץ מדעי לדורית הוכנר, ראש אגף בכיר לתכנון פיזי. היום רועי הוא המנהל המקצועי של אגמא, המרכז לאגני היקוות ונחלים.

רועי הוא גיאולוג ימי בעל תואר דוקטור במסלול ישיר מהמחלקה למדעים גיאו-ימיים באוניברסיטת חיפה, ובעל תואר ראשון במדעי האטמוספירה ובכלכלה מאוניברסיטת תל-אביב. בעבודת הדוקטורט עסק רועי בחקר השפעות שינויים אקלימיים וסביבתיים בעבר על בני המאיה במקסיקו. במסגרת המחקר השתתף רועי במספר משלחות מחקר שהשתמשו בכלים מתחום מדעי כדור הארץ באתרים היסטוריים של המאיה. כמו כן, רועי היה שותף למספר הפלגות מחקר גיאופיזיות בים התיכון ובאוקיינוס האטלנטי כחלק מלימודיו לתואר דוקטור, וכן במספר משלחות ארכיאולוגיות בארץ ובעולם. לאחר שנת ממשק, רועי חקר תנועת סדימנט על ידי זרמי כבידה בקניונים תת ימיים, במסגרת פוסט דוקטורט במכון לחקר ימים ואגמים.

רועי הגיע לתוכנית ממשק כדי ללמוד על המגזר הציבורי ועבודת הממשלה, וכן במטרה לתרום לחברה ולסביבה תוך שימוש בכלים שרכש במסגרת השכלתו. הוא ראה בשנה זו הזדמנות לצמיחה וללמידה, בדגש על תחומי סביבה וקיימות שמקדמת האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה.

כעמית ממשק רועי ריכז את עבודת הוועדה הבין-משרדית (והבין-מגזרית) לתכנון ולהקמה של תשתיות בראייה מקיימת. הוא ריכז את החומרים לפגישות הוועדה וכן את כתיבת מסמך מדיניות משרד האנרגיה בנושא. במסגרת עבודת הוועדה סייע בקידום מספר נושאים שמשלבים בין תשתיות האנרגיה הפיזיות לבין הסביבה:

  • סוף חיי תשתית – למתקני תשתית יש מעצם טבעם משך חיים מוגבל, והמחשבה על הדרך שיסיימו את תפקידם נעשית לעתים, בארץ ובעולם, בשלב מאוחר מדי. מטרת העבודה בנושא זה היא לחשוב מראש על האפשרויות השונות הקיימות בסוף חיי תשתית, כגון: שִחלוף, שימוש חוזר, מִחזור וכיוצ"ב.
  • הקטנת המִדרָך האקולוגי של מתקני תשתית – במהלך עבודות הקמה של מתקנים בכלל ושל מתקני אנרגיה בפרט קיימת הפרעה לסביבה הטבעית. המטרה בשיח על נושא זה היא למצוא נקודות שניתן לשפר בהן עוד יותר את הממשקים הקיימים שבין הסביבה למתקני התשתית כך שתמוזער ההשפעה של עבודות ההקמה על הסביבה.
  • Best Available Technologies – השימוש בטכנולוגיה המיטבית הזמינה והמוכחת (BAT) הגיע מצורכי הגנה על הסביבה, ועוסק בעיקרו בתסקירי סביבה ותקינה. במסגרת עבודת הוועדה נעשים מאמצים להרחיב את העיסוק בתחום זה אל התחום ההנדסי-בטיחותי.

נוסף על ריכוז הוועדה סייע רועי לאגף בנושאים הקשורים לממשקי סביבה, חברה ואנרגיה.

קיימת כמות מידע בלתי נדלית בנושאי סביבה וקיימות, ותכנית ממשק מסייעת למקבלי ההחלטות לבור את המוץ מן התבן בנושאים הרלוונטיים לעבודת משרדם.

Please complete the captcha.