חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י' 2021-2020

ד"ר רז תמיר
ד"ר רז תמיר היה עמית ממשק במשרד להגנת הסביבה לצד אלון זס"ק, סמנכ"ל בכיר למשאבי טבע, ולצד ד"ר אמיר ארז, מנהל אגף מים, שפכים ונחלים. כיום רז מנהל מרכז הידע של המרכז להתייעלות במשאבים.

לרז דוקטורט במדעי החיים מאוניברסיטת תל-אביב, תואר שני מאוניברסיטת בר-אילן עם התמחות באקולוגיה ימית ואקוואטית ותואר ראשון מבית הספר למדעי הים והסביבה במכמורת. בעבודת הדוקטורט חקר רז את השפעת שדה האור ולחצים אנתרופולוגיים על שונית האלמוגים. מחקרו הניב פרסומים רבים בעיתונים מדעיים מובילים ובספרים.

 

במסגרת תפקידו במשרד להגנת הסביבה רז פעל במספר תחומים:

 

הזרמת עודפי קולחים לסביבה – רז הקים והוביל ועדת היגוי רב-תחומית המטפלת בעודפי הקולחים בישראל. הוועדה דנה בהשפעת הזרמת קולחים לסביבה והובילה למהלכים כלכליים, ארגוניים ולוגיסטיים כדי לפתח ולשפר את משק הקולחים במדינה ולצמצם את הזרמת עודפי הקולחים לים, לנחלים ולסביבה. הוועדה מורכבת ממשרדי ממשלה ומגופים העוסקים בתחום: הרשות הממשלתית למים ולביוב, המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, מִנהל התכנון ורמ"י. בוועדה משתתפים גם גופים חיצוניים לממשלה, כגון מקורות, רשות הטבע והגנים, החברה להגנת הטבע, קק"ל, צלול וחוקרים באקדמיה, כמו גם מתכננים ומהנדסי מים.

אסדרת הטיפול בקווי הולכת שפכים – רז פעל לאפיון ולמיפוי של ליקויים שמובילים לתקלות בקווי הולכת שפכים, כדי למנוע הזרמת ביוב לסביבה. הוא כתב תקנים שמטרתם לשפר את התחזוקה המונעת כדי לקדם את השימוש בה במקום בתחזוקת השבר הקיימת כיום.

אכיפה וטיפול בתקלות ביוב – רז פעל לשיפור האכיפה והתגובה של המשרד להגנת הסביבה לאירועי זיהום הסביבה בתקלות ביוב. יחד עם אגף המחשוב במשרד רז סייע בשיפור היכולת לטפל בדיווחים המתקבלים במוקד הסביבה של המשרד תוך טיוב תיעוד הנתונים והטיפול בפנייה ובתקלה.

צוות נגר ונחלים – רז פעל במסגרת צוות בין-משרדי לצד עמיתי ממשק ברשות מקרקעי ישראל, במשרד החקלאות ובמִנהל התכנון. הצוות עסק בגיבוש מדיניות ובקידום פתרונות לניהול נגר ולמניעת הצפות בשטחים הבנויים.

הפעילות שלי במשרד להגנת הסביבה מאפשרת לי ליישם את הידע שצברתי במסגרת כל שנות לימודיי האקדמיות. בממשק יישמתי הלכה למעשה את ההמלצות והידע הלקוחים מפרסומיי המדעיים, ובעבודה משותפת עם מקבלי ההחלטות בתחומים הרלוונטיים לזיהום הנחלים והים קידמתי פתרונות מעשיים, ניהוליים וכלכליים לצמצום התופעה. ההנחה כי בעתיד, בזכות עבודתי במסגרת זו, נוכל אנו וילדינו לשחות בנחלים ובחופים נקיים, ממלאת אותי בסיפוק רב.

ההשפעה של רז על הסביבה: קידום פתרונות לטיפול בעודפי קולחים

כיום רוב הנחלים וחופי ישראל סובלים מזיהום כרוני, הנובע מהזרמה של ביוב ברמות שונות, אם בעקבות תקלות ואם בהיתר. השטחים הפתוחים ומקורות המים במדינת ישראל הולכים ומצטמצמים בקצב מהיר. רז פועל לקידום פתרונות שיאפשרו שמירה עליהם כמו גם על בריאות הציבור והסביבה.

Please complete the captcha.