חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י' 2020-2021

ד”ר רז תמיר
ד”ר רז תמיר הוא עמית ממשק במשרד להגנת הסביבה לצד אלון זס”ק, סמנכ”ל בכיר למשאבי טבע, ולצד ד”ר אמיר ארז, מנהל אגף מים, שפכים ונחלים.

לרז תואר שני מאוניברסיטת בר-אילן ודוקטורט במדעי החיים מאוניברסיטת תל-אביב עם התמחות באקולוגיה ימית ואקוואטית. בפעילותו במשרד רז מקים ומוביל צוות היגוי בין-משרדי לטיפול בשפכים ובבעיית הזרמת עודפי הקולחים לסביבה. נוסף על כך, הוא עוסק בטיפול בנגר העילי, בתכנון אגני, במי שיטפונות, בשיקום נחלים ובניטורם, בניהול הידע באגף ובהנגשתו לציבור.