חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י' 2020-2021

רז תמיר

רז תמיר הוא עמית ממשק במשרד להגנת הסביבה לצד אלון זס"ק, סמנכ"ל בכיר למשאבי טבע, ולצד ד"ר אמיר ארז, מנהל אגף מים, שפכים ונחלים