חזרה לרשימת עמיתים
מחזור ט' 2020-2019

ד"ר רינת מרקוביץ'
ד"ר רינת מרקוביץ' היתה עמיתת ממשק במשרד האוצר לצד קובי בר נתן, ממונה השכר והסכמי עבודה, ולצד מחמוד רחמאן, סגן בכיר לממונה על השכר ואחראי לענייני תכנון ואסטרטגיה. היום רינת עובדת ברשות המסים בתפקיד מנהלת תחום כלכלה התנהגותית.

לרינת תואר שני בפסיכולוגיה ודוקטורט במדעי המוח הקוגניטיביים מאוניברסיטת תל אביב. במסגרת תפקידה רינת עסקה בגיבוש התשתית המחקרית ליישום מעבר לעבודה מרחוק במגזר הציבורי, בהנגשה של מידע כלכלי ובשיפור פריון העבודה באמצעות שימוש בכלים מתחום הכלכלה התנהגותית. רינת סיימה פוסט-דוקטורט בחוג למדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית, שם היא חקרה את השימוש בהצהרות ככלי להפחתת רגולציה ולשיפור האמון בין הממשלה לאזרחים.

רינת הגיעה לתכנית ממשק מתוך רצון לפתח תשתית מחקרית ובפרט כזו המבוססת על נתונים, במטרה לקדם תהליך קבלת החלטות מושכל יותר בממשלה.

במסגרת פעילותה בשנת ממשק קידמה רינת את הפרויקטים הבאים:

  • גיבוש התשתית לעבודה מרחוק בחירום ובשגרה – רינת ערכה סקירה מקיפה בנושא עבודה מרחוק אשר התפרסמה בדו"ח הממונה על השכר לשנת 2018 וזכתה לתהודה רחבה. בהמשך לסקירה גיבשה רינת מודל הפעלה לעבודה מרחוק במסגרת צוות בין-משרדי, ששימש בסיס להנחיות העבודה מרחוק בתקופת משבר הקורונה. נוסף על כך, בתקופת המשבר יזמה רינת והובילה מחקר שבחן אלמנטים התורמים לניהול אפקטיבי של עובדים מרחוק, ושהופץ לכלל הגופים הציבוריים. תוצאות המחקר סוקרו בהרחבה בעיתונות הכתובה ובתקשורת. על סמך תוצאות המחקר רינת גיבשה עקרונות מנחים ליישום מודלים להעסקה גמישה במגזר הציבורי בחירום ובשגרה.
  • בחינת השפעת התמריצים למתמחים במקצועות מצוקה ברפואה ובפריפריה הגאוגרפית של ישראל – רינת הובילה פרויקט מחקר שבחן את ההשפעה של מתן התמריצים הכלכליים לרופאים המתמחים במקצועות מצוקה (מקצועות המאופיינים בקושי בגיוס ובעומס עבודה גדול יחסית) ולרופאים המתמחים באזורי הפריפריה, במסגרת ההסכם הקיבוצי שנחתם בין הסתדרות הרופאים בישראל למשרד האוצר ב-2011. במסגרת הפרויקט נבחן גם יישום אפשרי של תמריצים מתחום הכלכלה ההתנהגותית לצורך משיכת הרופאים להתמחות בפריפריה ובמקצועות מצוקה, דבר שיאפשר לשפר את איכות השירות הרפואי.
  • שיקוף תנאי ההעסקה של עובדי המגזר הציבורי – במסגרת עבודתו של אחד מצוותי האסטרטגיה באגף השכר והסכמי עבודה רינת ייעצה בנושאים של הנגשת מידע כלכלי. המטרה היתה להעלות את מודעות העובדים במגזר הציבורי לתנאי העסקתם ובכך להעלות את שביעות הרצון והמחויבות הארגונית בקרב העובדים.

תכנית ממשק היא הזדמנות ייחודית מסוגה להיחשף לתהליך קבלת ההחלטות במגזר הציבורי בישראל. כמדענית, הידע והמיומנויות שרכשתי באקדמיה מאפשרים לי להשפיע באופן פעיל על עיצוב מדיניות מושכלת יותר ולתרום לשיפור איכות החיים של תושבי ישראל ברמה היום-יומית.

ההשפעה של רינת על הסביבה בישראל: גיבוש המלצות ליישום מודלים של העסקה גמישה במגזר הציבורי

כ-60% מהעובדים במשק בישראל מגיעים למקום עבודתם ברכב הפרטי (נכון ל-2016). היות שהשימוש ברכב הפרטי נמצא במגמת עלייה בשנים האחרונות, ואילו קצב הגידול של היצע התשתיות נמוך יותר, צפיפות התנועה בכבישי ישראל היא מהגבוהות כיום במדינות האיחוד האירופי – פי 3.5 מהממוצע בהן. נראה כי לצעדי מדיניות של ניהול ביקושים, שיובילו לשינוי בהרגלי הנסיעה של המשתמשים, יש פוטנציאל משמעותי להקלה על הגודש בכבישים. במסגרת ממשק גיבשה רינת את התשתית המחקרית ליישום מודלים שונים להעסקה גמישה, כגון עבודה מרחוק, במטרה להביא לשיפור באיכות החיים של עובדי המגזר הציבורי, להגביר את פריון העבודה, לצמצם את הגודש בכבישים ולהביא להפחתה בפליטת מזהמים ובתחלואה.

Please complete the captcha.