חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י"א 2021-2022

רם נעמן
רם נעמן הוא עמית ממשק במשרד ראש הממשלה, לצד תמר פלד אמיר, ראש אגף בכיר עתודות לישראל.