חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י"א 2021-2022

ד"ר רם נעמן
רם נעמן הוא עמית ממשק במשרד ראש הממשלה, לצד תמר פלד אמיר, ראש אגף בכיר עתודות לישראל.

לרם תואר דוקטור בלקויות למידה מאוניברסיטת חיפה. מחקריו עסקו בהשפעות מערכת  תגמולים ומערכת הקשב על קוגניציה נומרית. בתפקידו רם עוסק בגיבוש, הכנה והתאמה של תוכניות הכשרה בנושא סביבה ומשבר האקלים עבור תוכניות העתודה השונות. הוא לשימוש המשרד. כמו כן, CRM פועל לשיפור ניהול  הנתונים באגף ולהטמעת מערכת רם פועל להתאמת המדריך להתמודדות עם שינויי אקלים לצורכי המועצות האזוריות, ומלווה את יישומו במועצות נבחרות.