חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י"א 2022-2021

ד"ר רם נעמן
ד"ר רם נעמן היה עמית ממשק במשרד ראש הממשלה, לצד תמר פלד אמיר, ראש אגף בכיר עתודות לישראל. לאחר שנת ממשק, שימש כמנהל תחום פיתוח ידע, מדידה והערכה באגף בכיר עתודות לישראל במשרד רה"מ. כיום רם הוא ממונה תחום מורי דרך במשרד התיירות.

לרם תואר דוקטור בלקויות למידה מאוניברסיטת חיפה. מחקריו עסקו בהשפעות מערכת התגמולים ומערכת הקשב על קוגניציה נומרית. רם סיים תואר ראשון בהצטיינות בלימודי מדינת ישראל ובפסיכולוגיה מאוניברסיטת בן גוריון, ותואר שני קליני בהצטיינות באבחון ובטיפול בלקויות למידה מאוניברסיטת חיפה. רם לימד קורסים קליניים ותאורטיים בתחום לקויות הלמידה במסגרות לתואר ראשון ושני באוניברסיטת חיפה ובמכללת אורנים, וריכז פרויקט חינוכי בין לאומי בנושא מים וסביבה בחסות ארגון הרוטרי העולמי. כמו כן, רם הוא מורה דרך מוסמך מטעם בית הספר לתיירות של אוניברסיטת חיפה, ועסק בפיתוח והדרכה של סיורים קולינריים ותרבותיים במרחב הכפרי בגליל.

בתפקידו כעמית ממשק באגף עתודות לישראל, רם פועל במספר תחומים:

  • הטמעת נושאי סביבה, קיימות ומשבר האקלים בתוכניות העתודה בשירות הציבורי – רם מרכז מהלך רוחבי, בשיתוף עם תוכניות העתודה השונות, להטמעת נושאי סביבה, קיימות ומשבר האקלים בתוכניות ההכשרה ובקרב הבוגרים. במסגרת המהלך, רם יצר מיפוי מפורט אודות הרלוונטיות של משבר האקלים לכל אחד מעולמות התוכן של התוכניות (רווחה, שלטון מקומי, בריאות, חינוך ואקדמיה ועוד) ובעזרתו בנה, בשיתוף עם התוכניות, מספר דגמים של הכשרות לפי צרכיה של כל תוכנית ולפי תחומי העיסוק שלה. בהמשך לכך, רם יצר מאגר מידע מקוון עבור התוכניות ובו איגד את כל המידע שנאסף עבורן לרבות חומרי לימוד, מקורות, אנשי קשר, מודלים של הכשרות קיימות. המהלך הניב שיתוף פעולה רחב שבסופו רובן המוחלט של תוכניות העתודה הטמיעו את הנושא בהכשרותיהן.
  • אפיון והטמעה של מערכת CRM לניהול המידע באגף – רם מוביל תהליך להטמעת מערכת ניהול נתונים (CRM) של האגף כחלק ממהלך רחב של יצירת סטנדרטיזציה בניהול המידע בתוכניות. במסגרת זו, רם אחראי על אפיון המערכת, על פי צרכי אגף עתודות לישראל ובשיתוף עם התוכניות השונות. עבודה עם מערכת CRM מאפשרת לאגף לנהל ידע באופן יעיל ולפתח שגרות איסוף נתונים המותאמות למטרות של שדה עתודות לישראל.
  • ניתוח נתונים וגיבוש תובנות בתחום הנשירה מתוכניות העתודה בשירות הציבורי – רם מבצע מדידה והערכה של נושא הנשירה מתוכניות העתודה, אשר מעלים ממצאים חשובים אודות נשירה עודפת בקרב החברה הערבית. בהמשך לכך, מוביל רם בחינה רוחבית של הסוגייה בשיתוף עם צוותי התוכניות, במטרה לזהות את מוקדי הנשירה על פני שרשרת הערך, לבחון לעומק את הסיבות האפשריות להתרחשותה, ולהציע מענה מתאים.

תוכנית ממשק פתחה בפני עולם שלם ומרתק של עשייה ציבורית שמשפיעה על הסביבה ועל החברה בה אנחנו חיים. ניתנה לי הזדמנות פז לרתום את הידע והמיומנויות שרכשתי בדוקטורט ובהכשרה המקצועית של התוכנית כדי לקדם תהליכים משמעותיים ובעלי ערך בתחומי הסביבה ובנושאים נוספים.

השפעתו של רם על הסביבה בישראל: פיתוח תוכן והכשרות בנושאי משבר האקלים, סביבה וקיימות, וקידום הטמעתם בתוכניות העתודה בשירות הציבורי

משבר האקלים מהווה איום משמעותי על העולם בו אנו חיים ובתוך כך גם על מדינת ישראל. בהיותו אתגר רב מערכתי, ההתמודדות עם משבר האקלים וההיערכות אליו מחייבות עשייה משולבת בתחומים רבים ומגוונים. כחלק מהמענה למורכבות זו, רם פיתח הכשרות בנושא משבר האקלים, במטרה להעלות מודעות ולהכשיר את משרתי הציבור ואת מקבלי ההחלטות בשירות הציבורי לנושא זה, והביא להטמעתן בתוכניות העתודה בשירות הציבורי.

Please complete the captcha.