חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י"ב 2022-2023

ד"ר רפאל שטרן

ד"ר רפאל שטרן הוא עמית ממשק במשרד החקלאות ופיתוח הכפר לצד ד"ר מיכל לוי, המדענית הראשית.