מרצים: אנרגיה, בנייה ירוקה, תכנון סביבתי ועירוניות​ – ממשק

אנרגיה, בנייה ירוקה, תכנון סביבתי ועירוניות​

שאול מרידור

מנכ"ל משרד האנרגיה

תקצוב ופוליטיקה, אנרגיות מתחדשות

עו"ד איריס האן

מנכ"לית החברה להגנת הטבע

תכנון סביבתי ודילמות בתכנון בישראל

ד"ר שחר דולב

מנהל המחקר בפורום הישראלי לאנרגיה

מדיניות אנרגיה וגז

ד"ר יונתן רוקם

לשעבר מינהל התכנון

סדנת מדיניות תכנון בישראל

ד"ר מוריס דורפמן

ראש חטיבת הרגולציה, משרד הבריאות

אתגרי מדינת ישראל בנושא הגז

אדר' נעמי אנג'ל

מתכננת מחוז ת"א, מינהל התכנון

התכנון העתידי למטרופולין תל אביב

ד"ר נורית גל

סמנכ"לית חטיבת רגולציה וחשמל, רשות החשמל

משק החשמל בישראל

ד"ר נתי מרום

בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי הרצליה

תכנון בר-קיימא בעולם האורבני: אתגרים ו(קצת) תובנות

חן בר יוסף

מנהל מינהל הדלק והגז

משק הדלק בישראל: היבטים כלכליים וסביבתיים

דקלה פרסיקו

מנהלת אגף בכיר ותמ"ל במינהל התכנון

עקרונות מובילים לתכנון בותמ"ל

ד"ר שרון סורוקר

מנכ"ל חברת Head Energy LTD

(י)סודות השיווק בעולם אנרגיה בת-קיימא

ד"ר אורי רמון, נדב שדה

מכון דש"א – דמותה של ארץ

סדנה לתכנון אקולוגי

דורית הוכנר

ראש אגף תכנון פיזי, משרד האנרגיה

דילמות בתכנון תשתיות

ד"ר יואב לרמן

יועץ לתכנון בר-קיימא

פיתוח עירוני ותחבורתי בר-קיימא

איתמר בן דוד

מנהל תחום תכנון, אגף שימור סביבה וטבע בחלה"ט

מבוא לתכנון סביבתי בישראל

הילה בייניש

מנכ"לית המועצה לבניה ירוקה

בניה ירוקה

שחר סולר

ראש אגף תכנון סביבתי, המשרד להגנת הסביבה

מבוא לתכנון סביבתי בישראל

פרופ' אבנר דה שליט

ראש המחלקה למדע המדינה, האוניברסיטה עברית

עירוניות וקליטת מהגרים

פרופ' רחל אלתרמן

הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, הטכניון

מבוא לתכנון בישראל

אביעד שר שלום

מתכנן סביבה ובנייה ירוקה במחלקת הקיימות, שיכון ובינוי

תכנון שכונה מקיימת מפרקטיקה למעשה

פרופ' רם אלמוג

המשרד להגנת הסביבה

מבוא לתכנון סביבתי

ד"ר מיכל מיטרני

מנהל התכנון

מבוא למערכת התכנון

אדר' מאיה טופול

מנהל התכנון

היבטים חברתיים בתכנון ותנועה בת קיימא

*תפקידי המרצים נכונים למועד ההרצאה בתכנית
Please complete the captcha.
Please complete the captcha.