מרצים: מדיניות ציבורית, מדיניות סביבתית​ – ממשק

מדיניות ציבורית, מדיניות סביבתית​

ד"ר גייל טל-שיר

המחלקה למדע המדינה, האוניברסיטה עברית

מבוא למחשבה מדינית

ד"ר שי סופר

המדען הראשי, משרד התחבורה

האתגרים הסביבתיים של משרד התחבורה

ד"ר שרית בן שמחון פלג

מכון ון ליר

סדנה בכתיבת ניירות מדיניות, שיתוף הציבור

איתן ארם

ראש חטיבת תשתיות והגנת הסביבה, משרד הביטחון

האתגרים הסביבתיים של מערכת הביטחון

ד"ר אורי ארבל-גנץ

עיריית רמת השרון ומכללת בית ברל

ניתוח מדיניות – הלכה ומעשה

עו"ד אלונה שפר

מנכ"לית, המשרד להגנת הסביבה

מנכ"לית, המשרד להגנת הסביבה

עו"ד ערן אטינגר

סמנכ"ל ניהול משאבי סביבה, משרד החקלאות

הצגת התהליך האסטרטגי במשרד ממשלתי

עופר זיו

חשב משרד החקלאות ופיתוח הכפר

עבודת החשב במשרד ממשלתי

פרופ' ערן פייטלסון

ראש בית הספר המתקדם ללימודי סביבה, האוניברסיטה העברית

מבוא למדיניות סביבה

גתית פנקס

דוברת המשרד להגנת הסביבה

עבודת הדובר במשרד ממשלתי

גלית כהן

סמנכ"לית בכירה תכנון, מדיניות ואסטרטגיה, המשרד להגנת הסביבה

תכנון מדיניות סביבה בישראל

רן ליאור

דובר המשרד להגנת הסביבה

עבודת הדובר במשרד ממשלתי

ד"ר תמר פלד אמיר

ראש תחום בכירה שיתופי פעולה בין מגזריים, האגף לתכנון מדיניות, משרד רה"מ

שיתופי פעולה בין מגזריים

רותם שמאי

מנהלת תחום תכנון מדיניות, אגף מדיניות סביבתית, המשרד להגנת הסביבה

תכניות עבודה משרדיות

ד"ר אוהד קרני

אגף רגולציה, המשרד להגנת הסביבה

רגולציה וסביבה

עו"ד אורי שוורץ

יועץ משפטי משרד הבריאות

תפקיד היועץ המשפטי במשרד ממשלתי

פרופ' אורי מרינוב

לשעבר מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה

על איך הוקם המשרד להגנת הסביבה ועל ייעוץ סביבתי בישראל

עמי טלמור

חשב המשרד להגנת הסביבה

על תפקיד החשב בממשלה

גיא מור

אגף רגולציה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

רגולציה

ד"ר אנה הלס

מנהלת מחלקת איכות הסביבה בעיריית יקנעם

סביבה בשלטון מקומי

*תפקידי המרצים נכונים למועד ההרצאה בתכנית
Please complete the captcha.
Please complete the captcha.