מרצים: שמירת טבע, חקלאות, פסולת, מים – ממשק

שמירת טבע, חקלאות, פסולת, מים

ד"ר יהושע שקדי

המדען הראשי, רשות הטבע והגנים

סוגיות אקולוגיות ושימור טבע בישראל

דותן רותם

אקולוג שטחים פתוחים, רשות הטבע והגנים

מחיר סביבתי לאנרגיות ירוקות, תשתיות ותכנון מושכל מבוסס-ידע

ניר פפאי

סמנכ"ל שימור טבע, החברה להגנת הטבע

סוגיות שימור טבע ישראל

דרור בוימל

מתכנן ארצי, החברה להגנת הטבע

מאבק בשינוי אקלים מול שמירה על המגוון הביולוגי

ד"ר אלון לוטן

רכז התכנית מערכות אקולוגיות ורווחת האדם, המארג

סוגיות אקולוגיות ושירותי המערכות 

גיא סמט

מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה

אתגרים בטיפול בפסולת בישראל

ד"ר אנה טרכטנברוט

ראש תחום מגוון ביולוגי במשרד להגנת הסביבה

התכנית הלאומית למגוון ביולוגי בישראל

אלון זס"ק

סמנכ"ל בכיר משאבי טבע במשרד להגנת הסביבה

שיקום נחלים בישראל (קישון)

ד"ר יריב מליחי

אקולוג מחוז מרכז, רשות הגנים והגנים

סיור בגן לאומי אפק

פרופ' אורי שמיר

הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל

משק המים בישראל

ד"ר נעם לידר

מנהל אגף אקולוגיה, רשות הטבע והגנים

מינים פולשים ומתפרצים

פרופ' אילון אדר

מדעי הגיאולוגיה והסביבה, אוניברסיטת בן גוריון

משק המים והשפכים בישראל

עו"ד אור סיוון

לשכה משפטית, רשות הטבע והגנים

איומים והזדמנויות לשמירת טבע בחוק

ד"ר ג'ניה גוטמן

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

שטפונות ושימור קרקע, ניהול אגני

ד"ר רות יהל

האקולוגית הימית של רשות הטבע והגנים

אתגרי שמירת הטבע בים התיכון

פרופ' אסף סוקניק

חקר ימים ואגמים לישראל

הכנרת מערכת אקולוגית-דינמית, תמורות עונתיות ורב שנתיות

*תפקידי המרצים נכונים למועד ההרצאה בתכנית
Please complete the captcha.
Please complete the captcha.