חזרה לרשימת עמיתים
מחזור ו' 2017-2016

ד"ר חיים כץ
ד"ר חיים כץ היה עמית ממשק בחטיבה להגנת הסביבה ותשתיות במשרד הביטחון, ושימש יועץ מדעי לראש החטיבה, מר איתן ארם. לאחר שנת ממשק מונה חיים למרכז בכיר שיקום זיהומי דלק ברשות המים, אגף איכות מים. כיום הוא עובד ברשות כמנהל תחום בקרת איכות מים וניטור.

חיים סיים תואר ראשון ושני במחלקה למדעי הקרקע והמים באוניברסיטה העברית בירושלים. במסגרת מחקרו לתואר השני פיתח חיים גישה יישומית ייחודית להפחתת נדידה של קוטלי עשבים אל תת-הקרקע ומי התהום. את התואר השלישי סיים חיים באוניברסיטת אריאל, בתחום של הגברת פירוק ביולוגי של מזהמי דלק בקרקעות ובמים.

במהלך השנים עסק חיים במגזר הפרטי בפרקטיקה של אפיון ושיקום קרקעות ומי תהום, והיה שותף בצעדיה הראשונים של חברת הֶזנֵק ("סטארט-אפ") העוסקת בטיפול בשפכים תעשייתיים. נוסף על כך, עסק חיים במסגרת מו"פ אזורי שומרון ביישום פתרונות לטיפול בשפכים וכן בפיתוח שיטה ואב-טיפוס של טכנולוגיה לאפיון תת-הקרקע בתחום ההנדסה האזרחית.

במסגרת תכנית ממשק קידם חיים את הנושאים הבאים:

  1. קידום רגולציה בתחום השימוש בתחליפי גזים הפוגעים בשכבת האוזון – במסגרת פרויקט שמטרתו הוגדרה כהנעה וקידום תהליך תוך-משרדי בנושא הפחתת שימוש בגזים הפוגעים בשכבת האוזון במערכת הביטחון, התגלע פער אסדרה שנובע מניסיון להפנמת תקנים בין-לאומיים חדשים בתחום זה אל המשק הישראלי על כל מורכבתו. כדי לגשר על הפער הופנה מיקוד הפרויקט אל ייזום וביסוס פורום רגולטורים הכולל מספר משרדי ממשלה (הגנת הסביבה, הכלכלה, האנרגיה ועוד), שמטרתו לעצב רגולציה מקיפה ועדכנית שתיתן מענה למשקי המיזוג, הקירור והאנרגיה.
  2. שיתוף פעולה בין הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית ומשרד הביטחון – פרויקט זה, שהגו, יזמו וקידמו בוגרי ממשק (ד"ר לי רכט וד"ר ארז ברקאי), הבשיל ויצא לדרך. במסגרת שיתוף פעולה זה משמשים מתקני מערכת הביטחון "מגרש ניסויים" לבחינה, לאימות ולהדגמה של טכנולוגיות ישראליות חדשניות בתחום הקלינטק והאנרגיה, במימון הרשות לחדשנות. הפרויקט הושק ביום עיון שאורגן על ידי הרשות לחדשנות ומשרד הביטחון ובמהלך חודש מאי 2017 החל תהליך סינון ההצעות ששולחות חברות הטכנולוגיה. במסגרת זו, הוביל חיים תהליך תוך-משרדי של הקמת גוף ידע שיתופי ונגיש בנושא טכנולוגיות קלינטק. ייעודו המיָדי של גוף ידע זה הוא לאפשר שיתוף פעולה מוצלח של זרועות התכנון והביצוע השונות של מערכת הביטחון, בבחינה וביישום של הטכנולוגיות המוצעות במסגרת הפרויקט. בנוסף, הוא משמש בסיס לתהליכי שיתוף מידע יעילים יותר בנושאי סביבה וקלינטק במערכת הביטחון.
  3. התייעלות משקי המים והאנרגיה במערכת הביטחון – במסגרת פרויקט זה היה חיים שותף באפיון ובהטמעה של טכנולוגיות לניטור ולבקרה של צריכות חריגות של מים וכן באפיון מערכת לניהול משקים אלו. כלי הבקרה והניהול משמשים מסד למיפוי ולקבלת החלטות בנושאי התייעלות אנרגטית ותפעולית במערכת הביטחון.
  4. שיקום קרקעות מזוהמות – באתרים רבים התפוסים על-ידי מתקני מערכת הביטחון נוצרו במשך השנים זיהומי קרקע ומי תהום. בשנים האחרונות עוסקת המערכת בשיקום אתרים מזוהמים כאלה. במהלך השנה השתתף חיים בהובלת פרויקטים של שיקום קרקעות ומי תהום באזורי מחנות צה"ל.

במשך השנים עסקתי בהיבטים שונים של הגנת הסביבה, הן במסגרות אקדמיות הן במסגרת המגזר הפרטי, והגעתי למסקנה כי המקום המרכזי שניתן לקדם בו עניינים החשובים לכולנו ובפרט בנושא הגנת הסביבה, הוא המגזר הציבורי. תכנית ממשק עבורי היא לא רק שער כניסה למגזר זה, אלא מקפצה המקנה כלים רבים ומשמעותיים להשתלבות בדרגי קבלת ההחלטות במגזר הציבורי במדינת ישראל.

Please complete the captcha.