חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י"ג 2023-2024

ד"ר ערנ זהר

ד"ר ערנ זהר הוא עמית ממשק במשרד הבריאות לצד ד"ר שרון אלרעי-פרייס, ראש חטיבת בריאות הציבור וד"ר רונית רצון, מערך מודיעין בריאות – מנהלת לשכה.